Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Експериментальне дослідження інтелектуальної готовності учнів першого класу до навчання у школі. Методи та методика дослідження
13/Jan/2016 13:58

Визначення і одночасно, інтелектуальної готовності першокласників до навчальної діяльності відбулося за допомогою експериментального дослідження, яке склалося з 3-х етапів.


Порушення формування інтелектуальної готовності першокласників до навчання у початковій школі
13/Jan/2016 13:55

Готовність першокласників до навчання ускладнюється недостатнім розвитком різних психічних функцій та не сформованістю різних видів діяльності.


Психолого-педагогічні особливості інтелектуальної готовності першокласників до навчання у початковій школі
13/Jan/2016 13:52

Готовність до шкільного навчання – бажання усвідомлення необхідності навчатися, які виникають в результаті соціального дозрівання дитини, прояви у неї внутрішніх суперечностей, які задають мотивацію до учбової діяльності [34;137].


Загально-наукове розуміння готовності шестирічок до навчання в школі
13/Jan/2016 13:50

Проблема готовності першокласників до навчання у школі має особливе значення. З її вирішенням пов’язане визначення цілей і принципів організації навчання і виховання у дошкільних закладах. В той же час від її вирішення залежить успішність подальшого навчання дітей у школі.


Педагогічні умови використання наочності в навчальному процесі початкової школи
13/Jan/2016 13:47

Для організації навчання, яке б збуджувало школяра, викликало задоволення від подолання труднощів, розвивало самостійність й ініціативу в здобуванні нових знань, сприяло самоствердженню особистості дитини в системі колективних взаємин, необхідно дотримуватися певних умов при використанні наочного матеріалу в навчальному процесі початкової школи. Розглянемо умови, яких пропонують дотримуватися вчителям у своїй практичній діяльності відомі сучасні педагоги.


Методика та результати дослідження впливу наочності на підвищення рівня успішності учнів початкової школи
13/Jan/2016 13:44

Дослідження педагогічних умов використання наочності, які ефективно впливають на підвищення рівня успішності учнів початкових класів, відбувалося за допомогою експериментального дослідження яке складалося з таких етапів: 1. Констатуючий зріз. 2. Формуючий експеримент. 3. Контрольний зріз. 4. Зіставлення результатів констатуючого і контрольного зрізів.


Передовий перспективний педагогічний досвід використанням наочності у навчальному процесі початкової школи
13/Jan/2016 13:37

Визна­чення дидактичних і розвиваючих функцій наочності, вплив її на активізацію пізнавальної діяльності, процесу навчання школярів займаються ще з ХIХ ст. Проведення численних наукових конференцій на терені нашої країни та зарубіжних країн, на яких велося обговорення результатів досліджень отриманих у ході педагогічних та психологічних експериментів, визначили необхідність використання наочності у навчальному процесі.


Роль використання наочності в навчально – виховному процесі початкової школи
13/Jan/2016 13:32

У початкових класах застосування наочності має на меті: збагачення й розширення безпосереднього чуттєвого досвіду учнів, розвиток спостережливості, пізнання конкретних влас­тивостей предметів під час практичної діяльності, створення умов для переходу до абстрактного мислення, опори для са­мостійного навчання й систематизації навчального матеріалу.


Поняття про наочність та наочні методи навчання
13/Jan/2016 13:31

Принцип індивідуалізації навчання реалізується переважно через систему диференційованих завдань, залежно від рівнів підготовки учнів у процесі спілкування з дітьми, сти­мулювання їх, оцінювання результатів праці. Повноцінне засвоєння знань, умінь і навичок можливе тільки на основі певного життєвого досвіду, нагромадження якого зумовлюється безпосереднім або опосередкованим сприйманням навколишньої дійсності. Звідси — необхідність застосування в навчальному процесі принципу наочності. Його обґрунтував ще Я.А.Коменський, який вважав цей принцип загальнодидактичним, тобто обов язковим для всіх предметів і рівнів навчання.


Психолого – педагогічні особливості використання наочності в початковій школі
13/Jan/2016 13:28

У процесі свого індивідуального розвитку людина засвоює системи понять, які історично надбані людством. Засвоєння їх являє собою складний і тривалий процес. Воно потребує безпосереднього і опосередкованого пізнання людиною тих об’єктів, які відображаються цими поняттями, вироблення необхідних для цього розумових дій.


Страница 168    Предыдущая     169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун