Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Особливості моральних норм сучасних підлітків
13/Jan/2016 12:41

Моральне становлення підлітка є надзвичайно складним і багатогранним процесом. Що визначає роль в цьому процесі грає соціальне середовище. Саме формування етичних якостей відбувається в соціальному середовищі, в його реальних діях і вчинках і в тій внутрішній роботі, яка зав’язується навколо них і в них випліскується.


Аналіз результатів корекції особистісної сфери дітей молодшого шкільного віку із ЗПР
13/Jan/2016 12:26

Проведена психокорекційна робота дає можливість оцінити значення її впливу на розвиток особистісної сфери дітей із ЗПР молодшого шкільного віку.


Тренінг як вид корекційної допомоги дітям з ЗПР
13/Jan/2016 12:21

Психолого-педагогічна корекція особистісної сфери як аспект міжнародної проблеми розвитку особистості – актуальна проблема корекційної-розвиваючої роботи. Гостроту проблеми породжують і посилюють дві взаємопов’язані негативні тенденції.


Основні принципи та загальна характеристика психокорекції особистісної сфери дітей із ЗПР
13/Jan/2016 12:17

Діяльність дітей з ЗПР характеризується загальною неорганізованістю і недостатньою цілеспрямованістю. Відмічається і слабкість мовної регуляції, і порушення пізнавальної діяльності. Ці особливості створюють допоміжні труднощі у процесі оволодіння навчальним матеріалом і обумовлюють необхідність спеціальної корекційної роботи.


Аналіз результатів діагностики розвитку особистісної сфери у дітей із ЗПР молодшого шкільного віку
13/Jan/2016 12:14

Комплексний підхід як один з основних принципів діагностики аномального розвитку означає вимоги всебічного дослідження і оцінки особливостей розвитку дитини, що охоплює не тільки інтелектуальну, пізнавальну діяльність, але і поведінку, емоції, рівень оволодіння навичками тощо.


Методи та організація експериментального дослідження особистісної сфер дітей молодшого шкільного віку із ЗПР
13/Jan/2016 12:09

Для виявлення особливостей розвитку у дітей із ЗПР нами було проведено експериментальне дослідження особистісної сфери молодших школярів 6-7-річного віку.


Особливості розвитку особистісної сфери у дітей із ЗПР
13/Jan/2016 12:07

Як було зазначено вище, причинами виникнення затримок психічного розвитку виступають негативні біологічні, соціальні і психолого-педагогічні фактори. Ці фактори накладають відбиток на розвиток дитини, на її навчання і соціальну адаптацію.


Загальна характеристика розвитку дітей із ЗПР
13/Jan/2016 12:02

Аномальними називають дітей, у яких порушено нормальний перебіг загального розвитку, що спричинено наявністю фізичного або психічного дефекту. Проте наявність дефекту призводить до аномального розвитку лише за певних умов.


Види та методи психокорекції антисоціальних форм поведінки підлітків
13/Jan/2016 11:55

Термін корекція означає „виправлення”, а психологічна корекція – вид діяльності практичного психолога – це тактовне втручання в процес психічного й особистiсного розвитку людини з метою виправлення вiдхилень Психологiчна корекцiя трактується як спрямований психологiчний вплив на тi чи iншi психологiчнi структури для забезпечення повноцiнного розвитку й функцiонування особистостi.


Методика психодіагностики антисоціальної поведінки підлітків
13/Jan/2016 11:50

Психодіагностика – це теоретична дисципліна та сфера практичної діяльності психолога. Психодіагностика як теоретична дисципліна тісно пов’язана з відповідними предметними гранями психологічної науки. В психодіагностиці теорія переплітається з практичним значенням для вирішення тієї чи іншої наукової задачі або поставленої мети. Практичні сфери застосування психологічного знання , які ставлять психодіагностичні задачі створенні на основі інтегральних змін, та виступають як об’єкти психодіагностики. Таким чином, теоретична психодіагностика обумовлена трьома областями психологічного знання: предметною областю психології, психометрикою, та практичним застосуванням психологічного знання. Діагностика антисоціальної поведінки підлітків базується на проведенні багатьох методик, які потрібно вдало підібрати, правильно провести, та точно обрахувати результати, дійсний їх кількісний та якісний аналіз. В наш час існує декілька класифікацій психодіагностичних методик.


Страница 170    Предыдущая     171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун