Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Вплив порушення мовного розвитку дітей з вадами слуху на протікання їх психічних процесів
13/Jan/2016 10:20

У розвитку дитини слух і мова тісно пов язані між собою. Оволодіння мовою — однією з центральних найважливіших психічних функцій, у визначальному ступені залежить від слуху. Дитина, що має серйозні дефекти слуху, не зможе самостійно навчитися говорити, тому що нечітко сприймає звукову мову, не чує звукових зразків. Слух має виняткове значення для формування вимовної сторони мови. Дитина з вадами слуху не може контролювати власну вимову. Відповідно від цього в значній мірі страждає його усне мовлення. Всі ці фактори негативно впливають на процес оволодіння всією складною системою мови, а отже, обмежують можливості навчання й пізнання навколишнього світу. Мова лежить в основі розвитку інших пізнавальних процесів, тому її відсутність або недорозвинення порушує розумову діяльність [14].


Характеристика психічних функцій у дітей з порушенням слуху
13/Jan/2016 10:17

В сурдопедагогіці за основу вивчення і вирішення проблеми порушеного розвитку дитини зі слуховою депривацією складають саме загальнотеоретичні ідеї Л.С.Виготського [10]. Зпираючись на системний похід до аналізу структури дефекту, необхідно оцінювати причинну обумовленість зміни розвитку у такої дитини з врахуванням первинного дефекту, який обумовлює цілий ряд порушень, різноманітних за своїм характером, силою та значимостю. Однак загальним для таких дітей є те, що виникші на тому чи іншому етапі онтогенезу порушення впливають на процес його подальшого розвитку. У дітей з порушеним слухом спостерігається один із видів психічного дизонтогенезу — дефіцитарний розвиток, який відрізняється рядом особливостей. Даний вид дизонтогенезу передбачає наявність первинного дефекту аналізатора або соматичної системи, що обумовлює недорозвиток психичесних функцій, формування яких знаходиться в безпосередній залежності від первинної симптоматики. Тому, якщо співставляти тенденції розвитку дитини в нормі і в умовах порушеного розвитку, то слід відмітити: для нормального розвитку дитини характерно, що основу складних механізмів координації нових зв язків виконує гетерохронія, а для дитини з обмеженими можливостями здоров я характерна диспропорція в розвитку, яка має назву асинхронія , в якій проявляється явище ретардації, останнє розглядається, як незавершеність, відставання в окремих періодах розвитку [1].


Визначення поняття психічні функції та особливості їх проявів в дитячому віці
13/Jan/2016 10:13

Перш ніж розглянути питання щодо особливостей психічних функцій у дітей з порушенням слуху надамо визначення поняттю “психічні функції” та відслідкуємо особливості їх проявів в дитячому віці.


ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХІЧНИХ ФУНКЦІЙ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ
13/Jan/2016 10:11

В сурдопедагогіці за основу вивчення і вирішення проблеми порушеного розвитку дитини зі слуховою депривацією складають загальнотеоретичні ідеї Л.С. Виготського. На його думку глухота як органічний дефект, що розглядається виключно з боку фізичного розвитку та формування дитини, не є вадою особливо тяжкою. Більшою мірою ця вада залишається більш або менш ізольованою, її прямий вплив на розвиток в цілому порівняно невеликий; вона не викликає зазвичай будь-яких особливо тяжких порушень і затримок в загальному розвитку. Але викликана цим дефектом німота, відсутність людської мови, неможливість оволодіння мовою створюють одне з найтяжчих ускладнень всього культурного розвитку такої дитини. Весь культурний розвиток глухої дитини буде протікати за іншим руслом, ніж нормальної [10].


План проведення етичної бесіди на тему Весняні посмішки
13/Jan/2016 09:58

Мета: Виховувати в учнів почуття гумору, любов до читання книг – як одного з основних джерел збагачення знаннями, почуття обов’язку. Сприяти згуртуванню колективу класу, розвитку індивідуальності, акторських та творчих здібностей. Активізувати основні психічні процеси: пам’ять, мислення, увагу, уяву.


План проведення етичної бесіди на тему „Будь чуйним і уважним“
13/Jan/2016 09:47

Мета: встановити рівень сформованості уявлення учнів про чуйність та уважність до інших – дорослих, товаришів; надалі виховувати ці позитивні якості характеру особистості.


Аналіз вихованості гуманних взаємин між молодшими школярами на основі підготовки і проведення колективно творчих справ
13/Jan/2016 09:42

Проведення дослідження передбачало реалізацію експериментальної роботи в школі з дітьми. Особливістю цього етапу є аналіз результатів процесу виховання гуманних взаємин молодших школярів після проведеної етичної бесіди, виховного заходу, конкурсів та виставки. Для цього ми використали наступні методики: анкета для вивчення взаємин однокласників, Соціометрична методика (по Фрідману) „Оцінка другу“.


Технологія процесу виховання гуманних взаємин у молодших школярів в процесі підготовки колективної творчої діяльності
13/Jan/2016 09:37

Гуманні взаємини між людьми, взаємна повага є неодмінними принципами морального виховання. Вони визначають необхідність виховання у дітей високих і благородних якостей – доброти, чуйності, співчуття. Ці характеристики поведінки дитини, як відомо, виховуються у процесі засвоєння учнями індивідуального і суспільного досвіду, за допомогою творів мистецтва, у реальних життєвих ситуаціях.


Аналіз стану сформованості гуманних взаємин молодших школярів
13/Jan/2016 09:21

Наступним етапом роботи стало визначення стану досліджуваної проблеми в практиці роботи загальноосвітніх шкіл.


Конфлікт – гальмуючий фактор у формуванні гуманних взаємин між молодшими школярами
13/Jan/2016 09:16

Учителі, психологи, соціальні працівники, психотерапевти, батьки відзначають, що діти вже не такі як раніше. Навіть ті, хто приходить до першого класу, не є такими відкритими та наївними, як їх ровесники ще кілька років тому. Діти грають в інші ігри, дивляться інші телепередачі, інакше спілкуються, по-іншому складаються їхні стосунки з батьками та ровесниками. Немало дітей з раннього віку не мають можливості навчатись у школі, зазнають різних форм насильства, потрапляють у наркозалежність, старцюють.


Страница 172    Предыдущая     173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун