Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Досвід учителів шкіл Житомирщини
11/Jan/2016 17:56

Для підтвердження гіпотези про ефективний вплив ігрових технологій в процесі навчання на пізнавальну активність молодших школярів нами було вивчено досвід організації навчання сучасних вчителів.


Ігрова технологія “Граматика фантазії” Джані Радарі
11/Jan/2016 17:54

Джанні Радарі є автором багатьох вправ, методичних розробок, які розвивають творчі мислення дітей. Ці вправи зібрані і книзі “Граматика фантазії”. Основний зміст книги складають питання різностороннього виховання людини, формування її неповторної індивідуальності. Пропонуємо модифікацію його відомої вправи “Біном фантазії”. “На прохання вчителя учні називають іменники. Їх записують на дошці парами в колонку. Наприклад, один учень сказав слово “дерево”, інший - “телефон ”. Їм треба придумати асоціації, зв’язуючи ці пари слів. Наприклад: телефон кольору дерева; стукає по телефону як по дереву; вітер зігнув дерево як трубку телефону тощо. Хто придумав найоригінальнішу асоціацію, той і виграв. Усі складені вислови діти записують у зошит ”[16, 83-85].


Розвивальні ігри Б.Нікітіна та Л.Нікітіна
11/Jan/2016 17:43

Родина Нікітіних ( Б. Нікітін та Л.Нікітін) створила власну систему розвивальних ігор “Унікуб” або “Універсальні кубики”. Вони вводять дитину у світ тривимірного простору. А розвиток просторового мислення у ранньому віці дасть змогу згодом надзвичайно легко оволодіти геометрією, кресленням, стереометрією та подібними їм науками.


Методика колективної і творчої діяльності І. Іванова
11/Jan/2016 17:40

КТС (колективна творча справа) – це спосіб організації діяльності школярів, що передбачає три основні фази: 1) підготовка, 2) виконання, 3) контроль. І. Карпенчук зазначає, що у процесі проведення колективних творчих справ слід враховувати вік школярів. Наприклад, форми КТС для молодших школярів повинні вводити їх в світ казки, гри, фантазії, формувати трудові навички, перші уявлення про колективні справи і уміння проектувати їх. Школярам середнього віку можна запропонувати КТС, пов’язані із пошуковою роботою. Однак найбільш ефективно діє КТС у старшокласників, якщо вони мають навчальний організаторський характер цікавих справ для молодших школярів


Умови розвитку пізнавальної активності в початковій школі засобами ігрових технологій
11/Jan/2016 17:31

Сучасна дидактика, звертаючись до ігрових технологій навчання на уроках, вбачає в них можливості ефективної взаємодії педагога і учнів, продуктивної форми їх спілкування з властивими їм елементами змагання, непідробної цікавості. Потрапляючи до школи після дитячого садка, молодший школяр зустрічається з таким видом діяльності, як навчання. Але гра залишається важливим засобом не лише відпочинку, а й творчого пізнання життя. Ігрова позиція – могутній засіб виховного впливу на дітей. В.Шаталов зазначає: ”Придивіться: чи не дуже рано згасає наш педагогічний інтерес до ігор, які вірою і правдою завжди служили й покликані служити розвиткові кмітливості та пізнання цікавості дітей на всіх без винятку, вікових рівнях. Відомо, що ті діти, з яких на уроці й слова не витягти, в іграх активні. Вони можуть повернути хід гри так, що деякі відмінники тільки руками розведуть. Їхні дії відзначаються глибиною мислення. Мислення сміливого, масштабного, не стандартного” [46, 64-65]. Ігрова технологія як метод навчання має свої особливості. З одного боку, в її сутності закладена ігрова дія, за допомогою гри формуються певні якості особистості: увага, спостережливість, пам’ять, розвивається мислення, виявляються творчі здібності, самостійність, ініціатива. З іншого боку гра розв’язує певну дидактичну задачу у навчанні: вивчення нового матеріалу, повторення і закріплення вивченого, формування трудових умінь і навичок, використання знань на практиці. Ігрова технологія стимулює розвиток пізнавальної активності учнів, викликає позитивні емоції, бадьорий настрій, життєрадісність, бажання вчитися. Різноманітні ігрові дії підтримують і посилюють інтерес до навчального предмета. При цьому до процесів запам’ятовування, осмислення, підключаються глибокі переживання особистості, які роблять їх інтенсивнішими, результативнішими, і навчання проходить без особливих зусиль при великому емоційному піднесенні. При наявності інтересу до предмету діти активно включаються в учбову діяльність, жадібно сприймають пізнавальний матеріал.


Особливості пізнавальної активності та ігрової діяльності у молодшому шкільному віці
11/Jan/2016 17:28

У початковій школі часто використовуються дидактичні ігрові технології (сюжетні, предметні, змагальні). Вони включають такі складові елементи, як ігрова задача, ігрові мотиви, навчальні рішення задач. В результаті школярі набувають нових знань по змісту гри. “На відміну від прямої постановки навчальної задачі , як це відбувається на уроці, в дидактичній грі вона виникає як ігрова задача самої дитини. Способи її виконання є навчальними” [6, 129]. Д.Ельконін зазначає , “центральним моментом дидактичної гри є протиріччя між ігровими мотивами і не ігровими способами діяльності... В результаті змінюється вся діяльність в цілому. Те, що було умовою гри і другорядним елементом діяльності, набуло для дитини більш змістовне значення, яке все більш і більш не залежить від гри” [11, 220]. Таким чином дидактичні ігри впливають на розвиток пізнавальної активності.


Сутність, зміст і класифікація ігрових технологій як педагогічних
11/Jan/2016 17:26

В українському педагогічному словнику “технологія навчання” розглядається як системний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання й засвоєння знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти [9, 331]. В. Бондар зазначає, що технологія – “це сукупність засобів та способів діяльності (прийомів і навичок), які використовуються в будь-якій сфері з опорою на досвід та теоретичні знання“ [4, 33]. Педагогічна технологія як новий напрям в педагогіці зародилася більше 60 років тому в США. Використання поняття “педагогічна технологія пов’язується з багатьма чинниками. “По–перше стрімкий розвиток науково – технічного прогресу зумовив технологізацію не тільки виробничої галузі, а й втрутився в гуманітарні галузі знань. По-друге звернення до технології зумовлювалося незадовільним станом традиційних форм і методів навчання. Сам термін “технологія” стосовно навчального процесу було вжито у 1886 р. американцем Дж. Саллі” [3, 23].Вона отримала визнання у багатьох країнах у 70-80-х роках ХХ століття. Л. Загрекова підкреслює, що предметом педагогічної технології є конструювання системи освіти та професійної підготовки. “Специфіка технології полягає в тому, що в ній проектуються та здійснюється такий навчальний процес, який повинен гарантувати досягнення навчальних цілей” [12, 58].


Пізнавальна активність в структурі навчально – пізнавальної діяльності учнів початкових класів
11/Jan/2016 17:20

Важливу роль у формуванні особистості відіграє активність. Залежно від того, що людина робить(тобто, якого змісту її діяльність), як робить (способи діяльності), від організації й умов цієї діяльності і від того ставлення, яке ця діяльність викликає у людини в неї формуються відповідні нахили, здібності й якості характеру, закріплюються певні знання. В працях науковців немає єдиного підходу до визначення поняття “пізнавальна активність”, хоч у багатьох дослідженнях учені називають істотні риси цього поняття. Так, у працях Д. Вількєєва, Б. Осипова, Н.Половникової підкреслюється вольова та емоційна настроєність суб’єкта як важливий показник активності школяра: готовність і прагнення до енергійного оволодіння знаннями [35, 25], “психічний стан, який виявляється в настрої вирішувати інтелектуальні завдання”[5, 9].


Методичні рекомендації, щодо покращення емоційного стану пацієнтів у післяопераційний період
11/Jan/2016 11:22

В своїй науковій праці ми, досліджуючи проблему особливостей емоційної сфери післяопераційних хворих, вважаємо, що буде доцільно надати методичні рекомендації щодо зменшення емоційних проявів та покращення емоційного стану пацієнтів у післяопераційний період.


Порівняльний аналіз результатів дослідження залежності рівня тривоги післяопераційних хворих від об єму хірургічного втручання
11/Jan/2016 11:20

Досліджуючи особливості емоційних проявів у пацієнтів в післяопераційному періоді, ми помітили деякі відмінності у характері скарг та результатах експериментально-психологічного дослідження.


Страница 174    Предыдущая     175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун