Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Спонтанні групи і вільне спілкування
10/Jan/2016 22:11

Д.І. Фельдштейн виділяє три форми спілкування підлітків: інтимно-особисту, стихійно-групову, соціально-орієнтовану


Особистість в організованому колективі – шкільний клас
10/Jan/2016 22:08

Найважливіший колектив, до якого належить підліток і під впливом якого формується його особистість — це шкільний клас.


Суспільство однолітків як фактор соціалізації
10/Jan/2016 22:03

Одна з головних тенденцій перехідного віку - переорієнтація підлітка і юнака з батьків, вчителів і взагалі старших на ровесників, більш-менш рівних собі по положенню. Ця переорієнтація може відбуватися повільно і поступово або стрибкоподібно і бурхливо, вона по-різному виражена в різних сферах діяльності, у яких престиж старших і однолітків, як мі бачили, неоднаковий, але така переорієнтація відбувається обов язково.


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ АЛКОГОЛЬНОЇ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ І ЮНАКІВ
10/Jan/2016 06:52

Мета експериментального дослідження: визначити акцентуації характеру підлітків, рівень соціальної підтримки і неправильного типу сімейного виховання та вплив поєднання цих чинників на формування алкоголізму в підлітковому і юнацькому віці.


Діагностика батьківського типу виховання при визначенні причин формування адиктивної поведінки у неповнолітніх
10/Jan/2016 06:42

Як ми вже зазначали, у формуванні алкогольної адиктивної поведінки в підлітковому віці приймають участь не тільки наявні акцентуації характеру неповнолітніх та їх соціальні стосунки, а й інші чинники, до яких належать типи сімейних відношень у сім ї, що визначають характер сімейного виховання.


Визначення акцентуйованих рис особистості підлітка та рівня соціальної підтримки з боку оточуючих
10/Jan/2016 06:39

Для визначення типів акцентуацій у підлітків нами було використано методику „Опитувальник акцентуйованих рис особистості Шмішека”.


Вивчення анамнезу життя та застосування методу клінічного інтерв’ю для визначення ризику формування алкогольної адиктивної поведінки у підлітків і юнаків
10/Jan/2016 06:36

На думку В.Д Менделевича, клінічне інтерв’ю – це метод отримання інформації стосовно індивідуально-психологічних якостей особистості, психологічних феноменів і психопатологічних симптомів та синдромів, внутрішньої картини хвороби пацієнта, а також спосіб психологічного впливу на людину, що здійснюється безпосередньо на основі особистісного контакту психолога і клієнта [39].


РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ МЕТОДІВ І МЕТОДИК ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ, ЩО СПИЯЮТЬ ФОРМУВАННЮ АЛКОГОЛЬНОЇ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
10/Jan/2016 06:33

Вибір методів дослідження, що використовуються медичним психологом для вивчення проблеми впливу психологічних чинників на виникнення алкогольної адиктивної поведінки в підлітковому віці, зумовлений тими завданнями, які виникають перед ним при виконанні професійних обов’язків.


Вплив психологічних чинників на виникнення та формування алкогольної адиктивної поведінки у підлітків
10/Jan/2016 06:29

Підліткова наркоманія є однією з найбільш серйозних медико-психологічних і соціальних проблем в усіх країнах світу. Вживання психоактивних речовин, зокрема алкоголю, широко розповсюджено в молодіжному середовищі, здійснює негативний вплив на життєдіяльність молодих людей та викликає різке зниження пізнавальних процесів, сприяє розвитку специфічних асоціальних рис особистості і в цілому руйнує психічне і фізичне здоров я. В нашій країні дослідження, присвячені проблемі підліткової адиктивної поведінки, проводились такими вченими, як Бітенський В.С. [7], Гульдан В.В. [18], Зав’ялов В.Ю. [22], Кондратенко В.Т. [28], Лічко А.Є. [32], Максимова Н.Ю. [37], Менделевич В.Д. [39] та іншими науковцями. В своїх працях вони особливо звертали увагу на особливості особистості і поведінки підлітків, мотивації і мотивів вживання психоактивних речовин та проблемам виховання підлітків. Адже ці вчені вважають, що багаточисельність і складність механізмів розвитку змін особистості і поведінки при вживанні психоактивних речовин, вимагають необхідності системного підходу до їх вивчення, включно з аналізом усіх факторів і чинників, які визначають психічне здоров я, – соціальних, психологічних, соціально-психологічних, соматичних тощо. Такий підхід дасть можливість отримати базу для розробки ефективної системи психокорекції і психопрофілактики алкоголізму у підлітків.


Фізіологічні і соціопсихологічні особливості підліткового віку як фактори розвитку раннього алкоголізму
10/Jan/2016 06:25

Розробкою питань про фізіологічні і соціопсихологічні особливості підліткового віку та їх вплив на виникнення алкогольної адиктивної поведінки у неповнолітніх займались такі вчені, як Бітенський В.С. [5], Лічко А.Є. [32], Максимова Н.Ю. [37], Москаленко В.Д. [41], Шабанов П.Д. [52] та інші.


Страница 176    Предыдущая     177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун