Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Поняття про алкогольну адиктивну поведінку та її специфіка в підлітковому віці
10/Jan/2016 06:21

Проблему виникнення та особливості адиктивної поведінки у підлітків, зокрема алкогольної, вивчали такі вітчизняні вчені, як Бітенський В.С. [5], Гордійчук С.А. [16], Гребенюк А.А. [17], Зав’ялов В.Ю. [22], Карвасарський Б.Д. [23], Лічко А.Є. [32], Максимова Н.Ю. [37].


ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЩОДО ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ АЛКОГОЛЬНОЇ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ І ЮНАКІВ
10/Jan/2016 06:17

При вивченні проблеми адиктивної поведінки та при з’ясуванні факторів, що сприяють виникненню алкоголізму в підлітковому віці, визначення вихідних теоретичних позицій, підходів та концепцій набувають особливого значення.


Ігри, які використовують на етапі актуалізації опорних знань
09/Jan/2016 23:26

Допуск. Проводять на старті уроку, коли право голосу дають кожному .учневі. Це має такий виг­ляд.: учитель ставить запитання, на які учні відповідають по черзі, не встаючи зі своїх місць. Піднімати­ся доводиться тільки тим учням, які не змогли відповісти на запитан­ня. На цей етап учитель добирає прості запитання, що вимагають, як правило, односкладових відповідей — на чисте знання раніше вивче­ного в класі матеріалу. Отже, після першого кола допуску в класі сто­ять лише кілька учнів, причому ні в якому разі не слід робити акцент на їхній нездатності. Навпаки, вчи­тель пропонує класу не залишати товаришів у біді, пропонує учням кинути «рятувальні кола», — поста­вити їм запитання, які вже звучали сьогодні. Рятувальна операція три­ває доти, доки кожен учень не дасть правильної відповіді. Як дана форма фронтального опитування працює на основну ідею підвищен­ня психологічної привабливості уроку? По-перше, протягом пер­ших 5—7 хвилин уроку вже кожен учень «виступив», причому дав пра­вильну відповідь, і це вже йому приємно й додає впевненості, По-друге, не пропала дарма домашня праця, і можна спробувати розви­нути успіх. По-третє, коли всі ки­даються на допомогу тим, хто замешкався на старті, в класі з яв­ляється атмосфера єдності й доб­розичливості. Нарешті, протягом цих 5 хвилин у класі звучить корис­на навчальна інформація, необхід­на для подальшого просування, причому звучить з вуст учнів, І її по­трібно слухати (раптом це саме питання трапиться й мені?). Важливо, щоб усе відбувалося по-доб­рому, без тиску, і зміцнювало в дітей переконаність, що їм це під силу.


Ігри, які використовують на етапі вивчення нового матеріалу
09/Jan/2016 23:25

Рятувальна експедиція. Десь у горах зазнав аварії авіалайнер з коштовним вантажем на борту, і ми споряджаємо рятувальну експедицію. Клас розбивається на групи, кожна з яких. отримує мар­шрутний лист із вказівкою орієн­товного напрямку пошуку (з фор­мулюванням головних питань з досліджуваної теми) і стартового завдання (наприклад, нескладно­го завдання за пройденим мате­ріалом). Далі процес пошуку може бути організований у такий спосіб: група отримує від учителя уривок радіограми від потерпілих під час аварії й намагається його розшиф­рувати (уривок може містити, на­приклад, опис і результати експе­рименту з досліджуваної пробле­ми, а група має їх інтерпретувати й використовувати, відповідаючи на запитання з нової теми).


Ігри, які використовують на уроках закріплення отриманих знань, вироблення практичних умінь і навичок
09/Jan/2016 23:23

Хрестики-нулики. На дошці — традиційне для цієї гри поле 3 х 3 см. Перемагає, як завжди, команда, яка першою закреслить рядок із трьох секторів. Ходи роблять по черзі. Причому, якщо команда, яка вибрала сектор, із завданням справляється, в ньому виставляють її знак (скажімо, хрестик), а якщо завдання не виконано,— сектор програний і в ньому з являється знак суперників (нулик) без будь-яких зусиль з їхнього боку. Така форма була придумана в Клубі Знавців десяток років тому і, за всієї простоти, приховує в собі дуже великий потенціал, тому що дає змогу максимально урізнома­нітнити види діяльності учнів.


Педагогічні умови використання дидактичних ігор в навчальному процесі початкової школи
09/Jan/2016 23:17

Результативність використання дидактичних ігор залежить від методики їх застосування.


Перспективний досвід використання дидактичної гри у навчальному процесі початкової школи
09/Jan/2016 23:12

Визна­ченням дидактичних і розвиваючих функцій гри, впливом її на активізацію пізнавальної діяльності, процесу навчання школярів психологи і педагоги займаються ще з 60-х років ХХ ст.[]. Проводилась система­тизація дидактичних ігор і використову­вались різні підходи до їх класифікації. Цьому сприяли дослідження О.О. Вербицького, М.В. Кларіна, Г.О. Ляпіної, О.Е. Селецької, В.Г. Семенова. Значна увага у цей період приділялася розробці та використанню діло­вих ігор, створюються наукові центри з розробки теорії та практики ділової гри (Москва, Ленінград, Київ, Новосибірськ, Одеса, Челябінськ). Гра перетворюється з допоміжного прийому у справжню модель навчання. Значну роль у ста­новленні та розвитку цього нового ме­тоду навчання відіграли праці М.М. Бернштейна, В.М. Буркова, С.Р. Гідрович, В.М. Єфімова, Р.Ф. Жукова, В.Ф. Кома­рова, В.Я. Платова, В.Р. Прауде, В.І. Ри­бальського, І.М. Сироєжина, О.М. Смолкіна, Т.П. Тимофіївського, Б.М. Христенко та ін.


Роль дидактичної гри у підвищенні рівня успішності учнів початкової школи
09/Jan/2016 23:09

Учитель іде на роботу… Що чекає на нього там?


Сутність поняття «дидактична гра». Види та структура ігор
09/Jan/2016 23:01

Прийнято розрізняти два основних типи ігор: ігри з фіксованими, відкритими правилами та ігри із прихованими правилами. Прикладом ігор першого типу є більшість дидактичних, пізнавальних і рухливих ігор, сюди відносять також розвиваючі інтелектуальні, музичні ігри, ігри-забави. До другого типу відносять сюжетно-рольові ігри. Правила в них існують неявно. Вони - у нормах поведінки відтворюваних героїв.


Психолого-педагогічні особливості використання дидактичних ігор
09/Jan/2016 22:55

Діти приходять в школу, як правило, з дитячих садків, де провідною їх діяльністю була гра. Тепер основною працею дітей стає навчання, на яке шестирічній дитині дуже важко переключитись відразу. Воно потребує від дітей значно більшої відповідальності, посидючості та працелюбства. Найбільш швидким та безболісним засобом подоланням психологічного бар’єру, виникаючого при приході дитини до школи, являється використання гри як методичного прийому в учбовому процесі.


Страница 177    Предыдущая     178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун