Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Роль фізичного виховання у процесі формування здорового способу життя у підлітків
07/Jan/2016 10:24

Метою фізичного виховання є сприяння підготовці гармонійно розвиненої особистості. У процесі позаурочної роботи школи з підлітками з курсу фізичного виховання передбачається розв’язання таких задач: - виховання високих моральних, вольових і фізичних якостей, готовності до високопродуктивної праці; - збереження і зміцнення здоров я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, підтримка високої працездатності впродовж усього періоду навчання; - всебічна фізична підготовка; - надбання необхідних знань з основ теорії, методики і організації фізичного виховання і спортивного тренування; - виховання переконаності в необхідності регулярно займатися фізичною культурою і спортом.


Сутність та зміст здорового способу життя як компоненту мети виховання гармонійно розвиненої особистості
07/Jan/2016 09:22

Здоровий спосіб життя - це спосіб життя, заснований на принципах моральності. Він повинен бути раціонально організованим, активним, трудовим, що гартує. Повинен захищати від несприятливих дій навколишнього середовища, дозволяти до глибокої старості зберігати етичне, психічне і фізичне здоров я.


Аналіз науково–педагогічної літератури про роль впливу способу життя на здоров я дітей і підлітків
07/Jan/2016 09:02

Ефективність виховання і навчання дітей і підлітків залежить від здоров я. Здоров я – важливий чинник працездатності і гармонійного розвитку дитячого організму.


Перевірка результативності дослідного навчання
06/Jan/2016 22:35

З метою вивчення ефективності вокористання системи вправ для розвитку усного зв’язного мовлення було проведено контрольний експеримент. Він складався з числових зрізових робіт. Хоч метою нашого дослідження було вивчити процес розвитку усних мовленнєвих умінь, проте, щоб спростити процес контролю і аналізу, вирішено було застосувати письмовий варіант виконання.


Система прийомів, спрямованих на розвиток у другокласників навичок усного діалогічного й монологічного мовлення
06/Jan/2016 22:14

Основна мета початкового курсу української мови – забезпечити розвиток, удосконалення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності: навчити читати і писати, сформувати певне коло знань про мову і мовні уміння, забезпечити мотивацію навчання рідної мови. Пріоритетом у навчанні рідної мови є формування комунікативних умінь, розвиток умінь і навичок мовленнєвої діяльності.


Мовленнєві ситуації і їх роль як стимулу словесної творчості
06/Jan/2016 21:55

Як відомо, комунікативний підхід до навчання української мови в початкових класах став домінуючим у сучасній методиці й практиці шкільного навчання, що насамперед передбачає засвоєння її безпосередньо через спілкування. Сьогодні основна увага має зосереджуватися на мовленнєвій діяльності учнів на уроці. Зрозуміло, що одночасно передбачається і засвоєння мовного матеріалу, і формування мовно-мовленнєвих умінь та навичок учнів.


Текст як засіб організації мовленнєвої діяльності другокласників
06/Jan/2016 21:46

З терміном „ текст” учні зустрічаються уже у добукварний період, коли вчаться читати тексти з букваря й відповідати на запитання до змісту прочитаного.


Проблема мовленнєвого розвитку другокласників у теорії і практиці початкової школи
06/Jan/2016 06:32

Робота з розвитку мовлення молодших школярів у сучасній лінгводидактиці розглядається як важлива суспільно-педагогічна проблема. Ретроспективний аналіз спеціальної літератури в цій галузі методики навчання мови засвідчив: на всіх її етапах розвитку утверджувалося вирішальне значення уміння учнів мислити, зв’язно висловлюватись.


Лінгвістичні основи розвитку контекстного мовлення школярів
06/Jan/2016 06:25

Оскільки основним видом словесної творчості школярів згідно вимог програми має стати висловлювання у формі діалогу чи монологу, то цілком очевидним є потреба у світлі нашого дослідження з’ясувати лінгвістичну суть понять, зв’язаних з розвитком мовлення.


Психолого-педагогічні засади розвитку мовленнєвої діяльності у молодших школярів
06/Jan/2016 06:21

Оскільки мовленнєва діяльність - це процес використання людиною мови для спілкування, то доречним буде розглянути значення понять „спілкування”, „мова”, „мовлення”. Існують різні наукові визначення цих понять. Так, у „Психологічному словнику” спілкування визначається як „взаємодія двох чи більше людей, яка полягає в обміні між ними інформацією пізнавального чи афективно-оцінного характеру” [22, 244 ]. „Обмін думками, переживаннями, почуттями.” (Л.С. Виготський, С. Л. Рубінштейн). „ Один із різновидів людської діяльності” (Б. Г. Ананьєв, О. О. Леонтьєв, І. С. Кон). „ Специфічна, соціальна форма інформаційного зв’язку” ( О. Д. Урсун). „Взаємодія, стосунки між суб’єктами, які мають діалогічний характер” (Г. М. Андреєва, В. С. Соковін, К. К. Платонов).


Страница 182    Предыдущая     183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун