Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Методичні поради щодо шкільного виховання
05/Jan/2016 15:54

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні і спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави, зумовлюють необхідність відповідних змін у всіх сферах народного господарства, в тому числі і в галузі освіти, складовою якої є виховання.


Школа «Радості»
05/Jan/2016 15:52

Україна за свої п’ятнадцять років незалежності у тяжких випробуваннях, політичному протистоянні й боротьбі упевнено крокує на шляху цивілізаційного поступу, здійснила ряд державотворчих, правових заходів щодо реформування владної системи, демократизації суспільного життя, переходу до парламентсько-президентської форми правління. Наступні кроки державотворення будуть пов’язані з посиленням ролі місцевих рад, органів самоврядування, включенням всіх громадян у вирішення назрілих суспільних проблем.


Анкетування
05/Jan/2016 15:45

З метою вивчення естетичних потреб підлітків було проведено анкетування учнів 6Д класу житомирської гімназії № 23. В цілому у опитуванні прийняло участь 28 учнів. Було застосовано комплексну методику з вивчення естетичної свідомості і естетичних потреб, яка дала можливість виявити ряд особливостей їх розвитку.


Використання пластичних технік
05/Jan/2016 15:44

У добу швидких економічних і суспільних змін особливої актуальності набуває проблема формування творчих засад дітей. Для їх формування пропонуємо використовувати пластичне виховання і пов язані з ним різні пластичні техніки і матеріали. Пластичні заняття мають низку позитивних моментів. По-перше, це позитивне ставлення до них дітей. По-друге, проведення занять у такій формі полегшують спілкування з товаришем.До­трете, дозволяють урізноманітнювати образні засоби (такі як лінії, кольори, картонно-паперові вироби ,фактури), а також техніки, методи й форми роботи.


ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНИХ ПОТРЕБ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
05/Jan/2016 14:47

Здіснення освітньо-виховної роботи має виключно важливе значення. За висновком Б.Неменського, національне мистецтво, як найдоступніше дітям, повинно слугувати педагогам за підґрунття, за вихідну точку. Національне мистецтво є тим початком шляху, з якого дитина має вирушати у багатоманітний світ мистецтва, світової художньої культури. Саме тому доцільно педагогам якнайповніше забезпечувати учням повноту гостроти відчуття і глибокого усвідомлення художньої спадщини рідного народу.


Сучасне естетичне виховання підлітків засобами образотворчого мистецтва
05/Jan/2016 14:44

Історичний досвід українського народу має яскраве втілення в художніх цінностях, традиціях естетичного бачення навколишнього світу. Все це зобов’язує активно використовувати естетико-виховний потенціал образотворчого мистецтва, навчати молоде покоління, використовуючи високі духовні традиції та цінності, що своїм змістом, формою і функціями відтворюють прекрасне у житті й мистецтві.


Б. Неменський “Мистецтво належить дітям”
05/Jan/2016 14:40

Борис Неменський казав: “І навіть прикрашаючи кімнату, ми вже займаємося творчістю”. Він завжди запрошує до діалогу. Він говорить до нас через свої роботи, його картини можна назвати “філософськими притчами”, - це розмова. І кожний споглядач для нього – це співрозмовник.


Інноваційні освітні технології
05/Jan/2016 14:36

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується відходом від тоталітарної уніфікації і стандартизації педагогічного процесу, інтенсивним переосмисленням цінностей, пошуками нового в теорії та практиці навчання і виховання.


Культура відчуттів та сприйняття за Сухомлинським “Серце віддаю дітям”
05/Jan/2016 14:33

Емоційне та естетичне сприйняття починається з розвитку культури відчуттів і сприймання. Як для виховання трудової майстерності потрібен напружений розвиток рук, який розвиває розум, інтелектуальні можливості, так і виховання духовної, моральної, емоційної, естетичної культури потребує довгих вправ органів відчуттів, перш за все зору і слуху. Тонкість відчуттів, переживань, емоційно-естетичного відношення до оточуючого світу і до самого себе залежить від культури відчуттів і сприйняття. Чим більш розвинуті відчуття і сприйняття, тим більше бачить і чує людина в оточуючому світі відтінків, тонів і полутонів, тим більше відкривається особистісна оцінка фактів, предметів, явищ тощо.


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНИХ ПОТРЕБ ПІДЛІТКА ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
05/Jan/2016 14:27

Характерною рисою сучасного суспільства на рубежі тисячоліть є загальновизнана світова криза освіти, що характеризується усе більш зростаючими розходженнями в рівні і якості освіти між багатими й бідними країнами, а також усередині країн між соціальними верствами.


Страница 183    Предыдущая     184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун