Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Місце і значення естетичного виховання в процесі розвитку підлітка
05/Jan/2016 14:24

У мистецтвотворчій та психолого-педагогічній літературі основними типами взаємодії мистецтв визнані такі: зв’язуючий, інтегративний, корелятивний та творчо-перетворюючий. Зв’язуючий тип у дидактиці ідентичний поняттю міжпредметних зв’язків, які в естетичному циклі предметів формують систему знань, цілісне уявлення про образ. Інтегративний (послідовний) тип об’єднує декілька видів мистецтв на основі якісної композиційно-образної цілісності.


Естетичні потреби підлітка, як педагогічна проблема
05/Jan/2016 14:18

Теорія і практика естетичного виховання включає до себе ряд суттєвих проблем, пов’язаних з процесом формування естетичних потреб старшокласників.


Соціально-психологічний тренінг формування комунікативних вмінь менеджера
05/Jan/2016 14:10

Наступний етап нашого дослідження складається з проведення формувального експерименту у вигляді соціально-психологічного тренінгу формування комунікативних вмінь менеджера. Тренінгова методика передбачає формуючі вправи, спрямовані на розвиток толерантності, емпатійності та здібності до самоуправління у спілкуванні менеджерів.


Програма та інструментарій емпіричного дослідження комунікативних вмінь менеджера
05/Jan/2016 12:55

Метою експериментальної частини нашого емпіричного дослідження стала розробка формуючих заходів розвитку комунікативних вмінь менеджера.


Загальна характеристика методів дослідження комунікативних здібностей менеджерів
05/Jan/2016 12:53

В експериментальному дослідженні застосовувались наступні методи психологічного дослідження: спостереження, експеримент, тестування, кількісний та якісний аналіз досліджуваних явищ, соціально-психологічний тренінг.


Психологічні умови успішної діяльності менеджера
05/Jan/2016 12:49

Важливим для менеджера є системне мислення як схильність до аналізу і синтезу, уміння відокремлювати суттєве від несуттєвого, діалектично охопити явище як ціле, в усьому різноманіття елементів та зв язків між ними. Менеджер є елементом системи і найважливішою мірою успішності його управлінської діяльності є креативність, тобто здатність до творчого вирішення задач.


Організаторські здібності менеджера як умова його успішної діяльності
05/Jan/2016 12:44

Понад 70% часу, ділова людина, витрачає на спілкування. Тому від того, наскільки грамотно побудована це спілкування, залежить чимало: результативність переговорів, ступінь взаєморозуміння з партнерами, клієнтами і співробітниками, задоволеність працівників фірми своєю працею, морально-психологічний клімат у колективі, взаємини з іншими організаціями і з державними органами - це й багато інше залежить саме від мистецтва ділового спілкування.


Психологічні особливості особистості менеджера
05/Jan/2016 11:32

Ставлення до трудової діяльності, яке виникає в період підготовки до неї, в процесі навчання та самої праці, розглядається як одна з найважливіших соціальних та психологічних характеристик особистості. Потребу людини в певній діяльності в психології називають схильністю. Коли робота захоплює людину, подобається їй, тоді вона говорить про неї. Зовнішніми проявами цієї схильності є: довготривалий та стійкий намір людини займатися певною діяльністю; успішне виконання визначених завдань чи обов’язків; виявлення стійкої зацікавленості до тієї чи іншої сфери знань, бажання постійно накопичувати інформацію про нові досягнення в цій галузі [12, 19–21].


Психокорекція механізмів психологічного захисту особистості
04/Jan/2016 18:18

У корекції механізмів психологічного захисту при неврозах взяло участь 15 хворих, що знаходилися на лікуванні в неврологічному відділенні і дали згоду на участь у дослідженні.


Методи і форми психокорекції механізмів психологічного захисту особистості
04/Jan/2016 16:00

Основними формами роботи психолога психоневрологічної установи з хворими на неврози є індивідуальні і групові. У разі індивідуальної психокорреційной роботи психолог працює з клієнтом один на один за відсутності сторонніх осіб. В другому випадку він працює з групою клієнтів, які в психокорекційному процесі взаємодіють не тільки з психологом, але і один з одним.


Страница 184    Предыдущая     185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун