Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Сьемник трехлапчатый
21/Dec/2015 20:54

Необходимость демонтажа (снятия) подшипников может возникать по разным причинам: из-за выхода подшипника из строя, для демонтажа других частей привода (например зубчатых колес) и т.д. В любом случае при снятии подшипника важно не допустить повреждения поверхностей валов, корпусов, крышек. В некоторых случаях важно не повредить подшипник при демонтаже - некоторые подшипники подлежат восстановлению.


Організація ТБ на механічній ділянці підприємства
20/Dec/2015 20:12

Дотримання техніки безпеки при роботі на верстатах та протипожежних заходів на дільниці досягається за допомогою своєчасного інструктажу працівників з охорони праціта організації триступінчатого контролю ТБ. Триступінчатий контроль полягає в наступному: Перший ступінь контролю виконується щодня безпосередніми керівником робіт (майстрами, начальниками дільниць).Перший ступінь перевірки: стан робочих місць; справність обладнання, аварійно-блокувальних і сигналізують пристроїв, механізмів, приладів, інструментів, пристосувань, наявність і справність засобів індивідуального захисту, огорож; робота вентиляційних установок; наявність необхідних інструкцій і попереджувальних плакатів, наявність у працюючих посвідчень з техніки безпеки, нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки; виконання заходів щодо усунення порушень техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки, виявлених попередньою перевіркою.Перевірка проводиться шляхом огляду робочих місць, опитування працюючих, а при необхідності опробування обладнання, механізмів, інструменту, пристроїв та інших пристроїв.Виявлені порушення і недоліки повинні негайно усуватися. Друга ступінь триступінчатого контролю проводиться щотижня комісією, очолюваною начальником цеху. Друга ступінь контролю проводиться цеховою комісією шляхом обстеження стану охорони праці на ділянках з наступних питань: справність верстатів та устаткування, справність вентиляційної та опалювальної систем, газо- і повітропроводів та інших об єктів підвищеної небезпеки, дотримання вимог ТБ при роботі з вогне- та вибухонебезпечними речовинами, наявність первинних засобів пожежогасіння. Третя ступінь контролю проводиться один раз на місяць комісіями, створеними наказом по підприємству. Третьою ступінню перевіряється санітарний стан приміщень, своєчасність навчань та перевірки знань з охорони праці, наявність засобів захисту, стан проходів та проїздів, наявність всіх нормативних актів, що стосуються охорони праці.


Організація роботи керівника (майстра)
20/Dec/2015 20:10

Найважливішою ланкою виробничої структури цеху є виробнича дільниця на чолі якої стоїть старший майстер або начальник, який є безпосереднім організатором процесу виробництва в своєму підрозділі. Майстер є не тільки технічним й господарським керівником дільниці а й вихователем підлеглих. Від нього вимагаються знання техніки, економіки, організації й планування виробництва, питань праці та заробітної плати.


Організація технічного контролю деталі на ділянці
20/Dec/2015 20:03

Основними завданнями відділу технологічного контролю (ВТК) є запобігання випуску неякісної продукції, зміцнення виробничої дисципліни і підвищення відповідальності всіх ланок виробництва за якість продукції. У пропонованому технологічному процесі після механічних обробок застосовують операцію контрольну ВТК. Для контролю якості продукції на механічній ділянці призначається контрольний майстер. Контрольний майстер механічної ділянки призначається і звільняється з посади наказом голови правління АТ. Контрольний майстер підпорядковується безпосередньо начальнику дільниці технічного контролю. Основним завданням контрольного майстра механічної ділянки є забезпечення виготовлення і випуску продукції, суворо відповідної НТД, і організація технічного контролю на дорученій йому ділянці відповідно до вимог Положення про УТК. У своїй діяльності контрольний майстер механічної ділянки повинен знати і керуватися: Правилами внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, Положенням про УТК, вимогам НТД, що стосуються його виробничої діяльності.


Обґрунтування прийнятих методів розробки керуючих програм в технологічному процесі, що проектується на підприємстві
20/Dec/2015 19:52

Відділ розробки керуючих програм (ВРКП) забезпечує технологічну готовність механообробного виробництва до виготовлення деталей на верстатах з числовим програмним керуванням (ЧПК) відповідно до технічних вимог і мінімальними трудовими і матеріальними витратами.


Організація інструментального господарства
20/Dec/2015 19:48

Цехи основного виробництва є споживачами великої кількості інструменту і пристосувань, тому раціональна організація інструментального господарства має тут велике значення.Від повного та своєчасного забезпечення робочих місць якісним і продуктивним інструментом залежить рівномірне виконання плану, якість своєї продукції, зростання продуктивності праці і рівень собівартості продукції.


Організація складського господарства
20/Dec/2015 19:45

Правильна організація складського господарства - один із чинників поліпшення матеріально-технічного постачання підприємства. Склади служать для приймання, зберігання, обліку та видачі сировини, матеріалів, напівфабрикатів, оснащення і палива.Матеріали, напівфабрикати і оснащення надходять на постачальницькі склади підприємства, звідки їх отримують відповідні споживачі - цехи і служби.


Організація наладки обладнання з ЧПК по керуючій програмі
20/Dec/2015 19:40

Для налаштування ріжучих інструментів до верстатів токарної групи використовується прилад мод. БВ-2026 горизонтального використання. На приладі виконують розмірне налаштування інструменту за двома координатами з точністю 0,001 мм.


Фінішно-плазмове зміцнення (ФПЗ) ріжучого інструменту
20/Dec/2015 19:15

Технологія ФПЗ. Процес фінішного плазмового зміцнення полягає в нанесенні зносостійкого алмазоподібного нанопокриття при атмосферному тиску. Покриття є продуктом плазмохімічних реакцій парів реагентів, що пройшли через дуговий плазмотрон. Мета фінішного плазмового зміцнення - виготовлення інструменту, штампів, пресформ, ножів, філь’єр, підшипників, деталей машин і т.д. із спеціальними властивостями поверхні: зносостійкістю, антифрикційністю, корозійностійкістю, жаростійкістю, розгаростійкістю, антисхватуванням, стійкістю проти фретинг-корозії та ін. Ефект від фінішного плазмового зміцнення досягається за рахунок зміни фізико-механічних властивостей поверхневого шару: збільшення мікротвердості, зменшення коефіцієнта тертя, створення стискаючих напружень, усунення мікродефектів, утворення на поверхні діелектричного і корозійностійкого плівкового покриття з низьким коефіцієнтом теплопровідності, хімічною інертністю і специфічною топографією поверхні. Технологічний процес фінішного плазмового зміцнення проводиться при атмосферному тиску і складається з операцій попереднього очищення (будь-яким відомим методом) і безпосередньо зміцнення оброблюваної поверхні шляхом взаємного переміщення виробу та плазмотрона. Швидкість переміщення - 1-10 мм/с, відстань між плазмотроном і виробом - 10-15 мм, діаметр плями зміцнення - 12-15 мм, товщина покриття - 0,5-3 мкм. Температура нагріву деталей при ФПЗ не перевищує 100 - 150°С. Параметри шорсткості поверхні після ФПЗ не змінюються. В якості плазмоутворюючого газу використовується аргон, вихідним матеріалом для проходження плазмохімічних реакцій і утворення покриття є спеціальний рідкий двокомпонентний препарат СЕТОЛ. Його витрата не перевищує 0,5 г/год (не більше 0,5 літра в рік). Контроль якості фінішного плазмового зміцнення здійснюється по наявності і порівнянні колірної гами покриття на обробленій поверхні і еталона, а також іншими методами. Вимоги безпеки при фінішному плазмовому зміцненні не накладають обмежень для широкого використання і визначаються застосуванням зварювальних джерел нагріву.


Описание гидравлической схемы козлового контейнерного перегружателя
19/Dec/2015 09:26

Гидравлическая схема крана состоит из: 1 – основной регулируемый насос; 15 – подпиточный насос; 2, 16 – напорные фильтры; 3, 17, 20, 27 – обратные клапаны; 4, 22, 28 – золотниковые распределители с электрогидравлическим управлением; 5а-5б, 23а-23б, 29а-29б – магниты электрогидравлического управления; 6,8 – управляемые обратные клапана (гидрозамки); 7 – гидромотор механизма подъема; 24 – гидромотор механизма передвижения тележки; 30 - гидромоторы механизма передвижения крана; 9, 18 – распределитель с управлением от электромагнита с пружинным возвратом; 10, 26, 36 – подпорные клапана; 11 – дроссель (регулятор потока); 12 – дроссельный регулятор основной скорости опускания; 13 – напорный золотник; 14 – аккумулятор гидравлический; 19 – дроссельный регулятор малой посадочной скорости; 21 – реле давления; 25 - дроссельный регулятор скорости движения тележки; 31, 32 – делители потока (спаренные гидромоторы); 33 - дроссельный регулятор скорости; 34 - дроссельный регулятор с дросселем, обеспечивающим установившуюся скорость движения крана; 37, 38 – предохранительные клапана; 39 – гидробак. I – напорная линия; II – 1-ая сливная магистраль (подъем); III - 2-ая сливная магистраль (опускание).


Страница 194    Предыдущая     195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун