Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Охрана труда в строительно – дорожном машиностроении
01/Oct/2015 09:31

Целью охраны труда является сохранение жизни и здоровья работающих, сокращение производственного травматизма, общей и профессиональной заболеваемости до приемлемого (допусти­мого) уровня риска. В настоящее время в строительно – дорожном машиностроении наблюдается тенденция повышения уровня условий труда оператора строительно – дорожной машины. Однако существующие устройства безопасности не могут полностью устранить риск для жизни и здоровья оператора. По этой причине разработчики СДМ должны сводить к минимуму участие человека в управлении машиной и разработать такие автоматические системы управления, которые смогут полностью заменить человека на строительной площадке. Кроме того строительно – дорожная машина в настоящее время должна отвечать всем требованиям экологии и безопасности и вместе с тем иметь минимально – возможную себестоимость.


Усовершенствование рабочих органов (гидропривода) одноковшовых фронтальных погрузчиков
01/Oct/2015 08:01

Одноковшовые фронтальные погрузчики являются самым распространенным видом землеройно-транспортной техники. В настоящее время зарубежные фирмы выпускают более ста моделей фронтальных пневмоколесных погрузчиков, которые по своим технико-экономическим показателям удовлетворяют требованиям практически любого покупателя как на внутреннем, так внешнем рынках. Основные направления совершенствования конструкций колесных погруз­чиков повышение эффективности и экономичности машин, создание комфортных условий труда для оператора, улучшение условий эксплуатации и технического обслуживания, использование микропроцессорных систем для диагностирования основных узлов и агрегатов, контроля рабочих процессов. Важным средством повышения эффективности и технического уровня одноковшовых фронтальных погрузчиков является совершенствование их гидроприводов, создание энергосберегающих систем, позволяющих повысить производительность, снизить расход топлива и улучшить технико-экономические показатели машины. В настоящее время известен гидропривод транспортного средства /1/, ак­кумулирующий энергию при торможении, содержащий гидромеханическую передачу (ГМП) с золотниковой коробкой управления, насос-мотор, механический связанный с ведущими колесами, ПГА и систему управления. Недостатком указанного гидропривода является недостаточные экономичность и энергосбережение.


Обоснование принятых решений по совершенствованию колесных погрузчиков
30/Sep/2015 23:46

Одноковшовые фронтальные погрузчики являются самым распространенным видом землеройно-транспортной техники. В настоящее время зарубежные фирмы выпускают более ста моделей фронтальных пневмоколесных погрузчиков, которые по своим технико-экономическим показателям удовлетворяют требованиям практически любого покупателя как на внутреннем, так и на внешнем рынках.


Розробка технічного завдання на проектування необхідного технологічного оснащення
29/Sep/2015 18:48

Технологічна підготовка виробництва – це комплекс різних, цілеспрямованих робіт і заходів, які забезпечують освоєння нових, та вдосконалення раніше створених виробів. Вона базується на взаємозв’язку комплексу дисциплін інженерного, машинобудівного та економічного профілю на основі державних і галузевих стандартів.


Ефективність машинобудівного виробництва сьогодні
29/Sep/2015 18:06

Ефективність виробництва, його технічний прогрес, якість продукції, яка виготовляється залежить від проектування нового обладнання машин, верстатів і апаратів, від всебічного розвитку методів техніко-економічного аналізу, та багато іншого. Значення постановки усіх цих питань при підготовці кваліфікаційних кадрів спеціалістів виробництва, повністю заволодівши інженерними методами проектування виробничих процесів. При проектуванні і розробці механічних дільниць, технологічних процесів потрібно вирішити ряд технічних і організаційних задач, а також детально проаналізувати існуючі варіанти технологічних процесів, способів механічної обробки, побудови цехів та ін. Основне завдання при цьому покладається на те, щоб при проектуванні були внесені пропозиції на удосконалення існуючої технології, оснащення, організації і економіки виробництва. Тому при проектуванні необхідно вивчити прогресивні напрямки розвитку технічних методів і засобів.


Роль вібропрессового використання у сучасному будівництві
29/Sep/2015 10:05

У сучасному стані розвитку будівництва в Україні, отримали широкий розвиток застосування малогабаритні вироби мощення (тротуарні плити, бетонна цегла, фігурні елементи й т.п.). Традиційна литтєва технологія їх виготовлення не задовольняє сучасним вимогам по забезпеченню якісних характеристик і зовнішніх показників. Експлуатація тротуарних елементів у містах України підтверджує низьку якість таких елементів. Вирішення проблеми формування елементів мощення можливе завдяки застосуванню вібропресового устаткування, впровадження якого стримується їх високою вартістю і низькими технологічними показниками. Тому раціональним сьогодні буде використання багаточастот­ного спектру вібрації з керованим режимом руху для вдосконалення існуючих вібраційних технологій формування бетонних виробів.


Инструкция по технике безопасности при работе на пневмопрессе
29/Sep/2015 07:53

1. Общие требования - К выполнению работ с применением установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении работ на пневматическом прессе. - К выполнению работ на прессе допускаются лица, не мо­ложе 16 лет. - Запрещается работать в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. 2. Требования безопасности перед началом работ: - эксплуатация конструкции производится при полной исправности. - осмотреть установку на наличие посторонних предметов в зоне рабочих органов, при наличии убрать; - Осмотреть установку на герметичность пневмоаппаратуры, при наличии утечек устранить. 3. Требования безопасности во время работы - Перед началом прессования деталь надёжно устанавливать в фурнитуре. - Пользоваться только исправными специальными оправками и инструментом. 4.Требования безопасности по окончании работ - Проверить техническое состояние осмотром и доложить о выявленных неисправностях, если невозможно устранить самостоятельно. - Перекрыть питающую пневмомагистраль.


Роль вибропресса в строительной промышлености
28/Sep/2015 22:52

В современном состоянии развития строительства в Украине, приобрели широкое развитие применения малогабаритные изделия мощения (тротуарные плиты, бетонный кирпич, фигурные элементы и т.п.). Традиционная литьевая технология их изготовления не удовлетворяет современным требованиям по качественным характеристикам и внешним показателям. Эксплуатация тротуарных элементов в г. Киеве, Харькове, Полтаве и других городах подтверждает низкое качество этих элементов. Решение проблемы формирования элементов мощения возможное благодаря применению вибропрессового оборудования, внедрение которого сдерживается отсутствием научно–обоснованных методов расчета, определения рациональных параметров, разработки принципов создания оборудования с высокоэффективными показателями. Поэтому рациональное усовершенствование вибропресса - использованию многочастотного спектра вибрации с управляемым режимом движения отвечает начальной проблеме совершенствования существующих вибрационных технологий формирования является актуальной.


Роль дезінтеграції будівельної сировини в будівельній промисловості (дробарки)
28/Sep/2015 07:42

В Україні велика увага приділяється розвитку будівельної індустрії. Звертається велика увага на підвищення якості виробленого матеріалу, а це має пряме відношення й до переробки твердих матеріалів. Однією із найважливіших проблем, які стоять перед людством в сучасну годину, і в майбутньому, з’являється паливно - енергетична. Тому створення ресурсозберігаючих технологій і конструкцій дробарок, знижуючих затрати на дрібнення і здрібнення матеріалів є завдання актуальне. Це підтверджує актуальність праць, зв’язаних з удосконаленням дробарок і необхідністю пошуку їх нових ефективних конструктивних схем. Але цей процес супроводжується, як правило, змінюванням розмірів здрібнюючих органів дробарок і займаних ними виробничих площ. При цьому збільшення розмірів дробарок допустимо тільки до меж, обумовлених технологічністю конструкції, умовами їх виготування і експлуатації.


Роль вібромашини (вібростіл) в будівельній галузі
27/Sep/2015 17:20

Вібростіл – це машина, яка ущільнює бетонну суміш. Частіше за все вібростіл використовується для виробництва тротуарної плитки. Відносно невелика ціна обладнання дозволяє без жодних проблем виготовляти плиткову продукцію у потрібних об’ємах.


Страница 232    Предыдущая     233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!


© 2010-2020 СтудБаза Сергей Богун