Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Характеристика стану формування місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів до прийняття Бюджетного кодексу України
21/Sep/2015 08:28

Існуюча на той час система формування доходів місцевих бюджетів України має ряд серйозних недоліків: практично щороку змінюються види податків, зараховуваних до місцевих бюджетів; відсутні єдині та досить стабільні нормативи (наприклад, на кілька років) відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів; відсутні єдині правила ув язки доходів місцевих бюджетів і регіональних податкових надходжень, а також зрозумілі формули міжрегіонального перерозподілу доходів. Використання в регіонах України індивідуальних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків призводить до того, що в кожному з них залишається різна частина зібраних податків, а динаміка доходів у розрахунку на одиницю податкових надходжень як по місцевих бюджетах у цілому, так і по окремих регіонах, є досить суперечливою і важко передбачуваною; Як правило, збільшення (або зменшення) питомої ваги регіону в загальній сумі державних доходів не спричиняє відповідного збільшення (або зменшення) доходів його місцевих бюджетів. Відсутність чіткого взаємозв язку між обсягом податків, які збираються, і доходами місцевих бюджетів позбавляє місцеві органи влади стимулів до збільшення державних доходів, що, в свою чергу, загострює проблему нестачі коштів не тільки на місцевому, але й на загальнодержавному рівні.


ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
21/Sep/2015 08:03

Вирішення проблем соціального страхування в Україні відбувається значно складніше й повiльнiше порівняно з розвинутими країнами. Ринкові трансформації, які розпочалися у 1991 р., на сьогодні ще не завершені, тому соціальна сфера відчуває значний вплив економічної ситуації. Темпи економічного зростання протягом багатьох pоків були від’ємними i, хоча на сьогодні відзначається певна стабільність виробничих показників, не можна вважати ріст ВВП надійною основою для збільшення розміру соціальних виплат.


Аналіз динаміки та структури фонду соціального страхування на випадок безробіття
21/Sep/2015 07:58

Особливістю визначення розміру допомоги по безробіттю застрахованим особам в Україні є те, що цей розмір визначається як з врахуванням, так і без врахування страхового стажу. Так, особам, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, розмір допомоги визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), залежно від страхового стажу: - 50% для осіб, які мають страховий стаж до 2 років; - 55% для осіб, які мають страховий стаж від 2 до 6 років; - 60% для осіб, які мають страховий стаж від 6 до 10 років; - 70% для осіб, які мають страховий стаж понад 10 років.


Нормативно-правова база фонду соціального страхування на випадок безробіття
21/Sep/2015 07:42

Закон України «Про загальнообов язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» набрав чинності з 1 січня 2001 р. Його головною метою є посилення соціального захисту громадян, які залишилися без роботи, і надання гарантованих соціальних послуг.


Джерела формування фонду державного соціального страхування на випадок безробіття та напрями його використання
21/Sep/2015 07:34

Джерелами формування фонду виступають: - асигнування з Державного бюджету, розмір яких встановлюється Верховною Радою України; - страхові внески страхувальників-роботодавців, застрахованих осіб, що сплачуються на умо­вах і в порядку, передбачених законодавством; - суми фінансових санкцій застосованих до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість на­селення, а також суми адміністративних штра­фів, накладених відповідно до законодавства на посадових осіб та громадян за такі порушення; - прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резервів Фонду, на депозит­ному рахунку; - благодійні внески громадських об єднань, підприємств, організацій громадян, зарубіжних фірм; - кошти служби зайнятості за надані послуги підприємницьким структурам; інші кошти.


Сутність та призначення фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття
21/Sep/2015 07:22

Фонд загальнообов язкового державного соці­ального страхування на випадок безробіття ство­рений для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів для надання соціальних послуг.


ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ
21/Sep/2015 00:04

На даний момент Україна стикнулася з рядом проблем, пов’язаних із розгортанням світової фінансово-економічної кризи. Світова економічна криза в умовах відкритості економіки України вплинула на функціонування фондового, грошово-кредитного та валютного ринків.


Аналіз посередницьких операцій Промінвестбанку
20/Sep/2015 23:27

При аналізі посередницьких операцій буде застосований горизонтальний аналіз. Горизонтальний аналіз передбачає фінансові показники діяльності Промінвестбанку за 2009 та 2010 роки. У 2009 році Промінвестбанк продовжував активно працювати на цінних паперів. Як професійний учасник фондового ринку банк здійснив у цьому році такі операції з цінними паперами: а) брокерські послуги – купівля - продаж цінних паперів за дорученням клієнтів; б) андерайтинг – організація випуску цінних паперів емітентів; в) укладав угоди за операціями з цінними паперами на фондовому ринку.


Особливості посередницьких операцій Промінвестбанку
20/Sep/2015 23:18

Промінвестбанк активно проводить діяльність на ринку цінних паперів з 1995 року та здійснює професійну діяльність на фондовому ринку діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність, дилерська діяльність, андерайтинг, діяльність з управління цінними паперами) на підставі ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


Економічна характеристика Промінвестбанку
20/Sep/2015 23:10

Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (Промінвестбанк) створений у 1992 році. Основна ідеологічна направленість банку, яку він реалізує на протязі своєї 80-ти річної історії, - розвиток національного виробництва та сприяння росту благополуччя населення країни.


Страница 240    Предыдущая     241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун