Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Приготовление силикатной смеси
18/Sep/2015 21:16

Вяжущее дозатором барабанного типа поступает в двухвальный быстроходный смеситель СМ-246, куда ленточным транспортером подается песок. В смесителе происходит смешивание вяжущего и песка с добавлением воды. Количество воды должно обеспечивать полное гашение силикатной смеси (влажность готовой смеси 6...7%). В зимнее время в смеситель подается пар. Перемешанная силикатная смесь из мешалки поступает на ленточный транспортер, которая при помощи откидных ножей подается в силоса. Продолжительность нахождения смеси в силосах должна обеспечить полное гашение извести и определяется свойствами применяемого сырья. Время выдержки в силосах 15 минут. Контроль за наличием смеси в силосах осуществляется при помощи гамма-реле, по нижнему и верхнему уровням.


Техніка безпеки при обслуговуванні дробарок
18/Sep/2015 09:33

До обслуговування дробарок допускаються особи, які досягли 18 років, що пройшли медичний огляд для визначення їх придатності до виконання обов язків дробильника і мають необхідний рівень технічних знань і практичних навичок в роботі. Всі вступники на підприємство робочі проходять попереднє навчання правилам техніки безпеки по спеціальній програмі: не працювали раніше - протягом трьох днів, які раніше працювали - протягом двох днів. Навчання за професією проходять в навчальних пунктах або, в окремих випадках, в індивідуальному порядку шляхом прикріплення до досвідченим робочим. Під час навчання дробильник допускається до роботи тільки спільно з досвідченим робочим. До самостійного обслуговування дробарок допускають після закінчення навчання за спеціальною програмою і отримання відповідного посвідчення. Перед допуском до роботи дробильник повинен отримати на робочому місці інструктаж з техніки безпеки з занесенням в спеціальну картку або журнал. Не рідше одного разу на квартал проводять повторний інструктаж і перевірку з техніки безпеки. При зміні вимог або введення нових інструкцій з техніки безпеки всі робітники проходять додатковий інструктаж. Якщо з організації праці дробильник зобов язаний обслуговувати інші механізми та агрегати (живильники, грохоти, конвеєри і т. п.), то він повинен бути навчений всім видам робіт, передбачених організацією праці. До початку роботи дробильник повинен упевнитися в безпечному стані робочого місця, перевірити наявність і справність запобіжних пристроїв, інструменту, механізмів і пристосувань, потрібних для роботи. Всі рухомі частини машин і механізмів та ремінні передачі повинні мати огородження, що виключають доступ до них під час роботи. Огородження необхідно надійно закріплювати.


Забруднення повітряного середовища в будівельному виробництві
18/Sep/2015 09:28

Нормальне атмосферне повітря має наступний склад (в % обсягу): азот – 78,8; кисень – 20,95; інертні гази – 0,93; вуглекислий газ – 0,03; інші гази – 0,01. Зміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони обмежено вимогами ДЕРЖСТАНДАРТ 12.005-88 «Повітря робочої зони. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги» і санітарними нормами проектування промислових підприємств.


Розрахунок та проектування люнету
18/Sep/2015 09:10

Проектоване пристосування призначене для підтримки деталі на токарній операції. Його необхідність обґрунтована великою вагою та значною довжиною деталі, що погано впливає на жорсткість системи «верстат-інструмент-деталь». Розроблене пристосування – люнет нерухомий підвищеної вантажопідйомності ат покращених динамічних характеристик – має можливість регулювати діаметр деталі, що встановлюється, що дає можливість використовувати його не тільки для заданої деталі, але й для інших, подібних за розмірами і тих, що підходять по діаметрам до регулювального діапазону, який складає 280…420 мм. Пристосування виконане простим за конструкцією, але надійним. Регулювання співпадінян вісі деталі із віссю верстату здійснюється за рахунок спеціально передбачених регулювальних гвинтів. Люнет встановлюється на напрямних токарного верстату 16К40П, але за необхідністю може використовуватись на інших верстатах, наприклад при виконанні шліфувальної операції. Довгі й тонкі деталі, довжина яких в 10-15 разів більше їх діаметра, приобточуванні прогинаються під дією сил різання, тому після обробки вониотримують неправильну форму - в середині товщі, а по кінцях тонше. Уникнути цього можна, застосувавши пристосування, люнет. При його застосуванні можна отримати деталі високої точності і знімати стружку більшого перерізу, не побоюючись прогину деталі. Люнети бувають нерухомі і рухомі. Нерухомий люнет (рис. 1, а) складається з чавунного корпусу 1, на якому болтом 7 кріпиться відкидна кришка 4, що полегшує установку заготовки. Підстава корпусу має форму відповідну напрямних станини, на яких люнет закріплюється планкою 9 і болтом 8. У корпусі за допомогою регулювальних болтів 2 і гвинтів 3 переміщаються два кулачка 6, а в кришці - один кулачок 5. Для закріплення кулачків в необхідному положенні служать гвинти 3. Такий пристрій дозволяє встановлювати в люнет вали різнихдіаметрів. Кулачки іноді заміняють роликами для зменшення тертя.


Технологічний процес виготовлення цементу мокрим способом
18/Sep/2015 08:25

Одним із головних видів будівельних матеріалів є цемент, який по праву нази­вають «хлібом будівництва». Сировиною для виробництва цементу є два основних компоненти: вапняк (чи крейда) і глина. Залежно від хімічного чи мінералогіч­ного складу цих компонентів до них мож­на додавати інші матеріали: природні мі­нерали чи відходи — шлаки металургій­них і хімічних виробництв.


Валкова дробарка (опис, конструкція і розробка)
17/Sep/2015 22:37

Дробарки застосовують переважно для вторинного дроблення нерудних будівельних матеріалів середньої і високої міцності, а також для попереднього подрібнення глин в цегельному виробництві.


Техника безопасности работы на притирочном станке
17/Sep/2015 12:42

Притирку клапанов нужно выполнять, только на снятой головке блока цилиндров. Для извлечения клапанов из направляющих втулок головки блока цилиндров снять пружины клапанов, сжав их специальным приспособлением и вынуть из тарелок пружин сухари. Съёмники должны прочно и надёжно захватывать детали в месте приложения усилия. Слесарно-монтажные инструменты, применяемые на постах, должны быть исправными. Не допускается использование ключей с изношенными гранями и несоответствующих размеров, применение рычагов для увеличения плеча гаечных ключей, а также применение зубил и молотка для отвёртывания гаек. Рукоятки отвёрток, напильников, ножовок и так далее должны быть изготовлены из пластмассы или дерева, иметь гладкую, ровно зачищенную поверхность. Работать на станке в целях безопасности необходимо, только в защитных очках, спец. одежде, в головном уборе. К работе допускаются, только те лица, которые прошли подготовительный курс ознакомления с приспособлениями и механизмами станка, прошедшие первичный инструктаж и непосредственно на рабочем месте по технике безопасности.


Технологический процесс восстановления клапана (впускного/выпускного)
17/Sep/2015 09:33

Технологический процесс восстановления клапана состоит из следующих операций и представлен на рисунке: Очистная операция. Мойка деталей производится в мечной машине МК-25-2 в горячей воде, моющим средством Лабомид-101, концентрация 10 г/л. Дефектовочная операция. Осуществляется на столе для дефектовки ОРГ-14-6801-90 ГОСНИТИ, штангенглубиномером ШГ-160, микрометром МК-25-2, приспособлением 70-8531-1904. Подготовительная операция. Осуществляется на слесарном верстаке ОРГ-21414, очистить тарелку клапана, посадочный конус от нагара. Шлифовальная операция. На шлифовальном станке Р-108 обрабатывается коническую поверхность клапана до выведения следов износа; торец клапана до выведения следов износа с последующим снятием фаски 1*45˚. Наплавочная операция. В процессе донной операции на установке ОКС-1192, наплавляют на поверхность фаски тарелки клапана. Токарная операция. На токарно-винтарезном станке точим тарелку клапана до номинального размераю Шлифовальная операция. На шлифовальном станке Р-108 шлифуют тарелку клапана до номинального размера. Притирочная операция. На станке притирочном ОПР-1841А притираем клапана к посадочным седлам головок цилиндра. Очистная операция. Мойка деталей производится в мечной машине МК-25-2 в горячей воде, моющим средством Лабомид-101, концентрация 10 г/л. Контрольная операция. Производим контроль качества восстанавливаемых поверхностей. Штангенглубиномером ШГ-160, микрометр МК-25-2; приспособление 70-8531-1904.


Основные дефекты клапана ЯМЗ-240Б и методы их востановления
17/Sep/2015 08:58

Одной из точнейших деталей современного автопрома, как отечественного, так и зарубежного является – клапан. Клапан входя в газораспределительный механизм двигателя отвечает за своевременное и качественное наполнение цилиндра горючей смесью (впускной) или же за своевременный отвод отработанных газов (выпускной). Кроме своей точности исполнения клапан отличается от большинства деталей своими физико – химическими свойствами – лигированная сталь различных марок (чаще всех встречается Х10С2М для впускных и 4Х14Н14В2М для выпускных) и связанная с составом твердость 50…60 HRC. Эти свойства позволяют клапанам работать в очень тяжелых условиях: высокие температуры и постоянные знакопеременные нагрузки. И за счет условий труда возникают дефекты, перечисленные в таблице 1.


Разборка в машиностроении
17/Sep/2015 08:24

Разборка в машиностроении – это совокупность операций по разъединению всех объектов ремонта на детали и сборные единицы в определенной последовательности. Графическое изображение в виде условных обозначений последовательности разборки изделия или его составной части называется схемой разборки изделия.


Страница 242    Предыдущая     243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун