Главная       Продать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Анализ технологических особенностей элементов телескопических гидроцилиндров грузовых автомобилей
18/Dec/2016 19:27

Как говорилось выше, конструирование и изготовление гидроцилиндров осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 16514-8- и введёнными в Министерстве Строительных и Дорожным машин в 1981 году отраслевого стандарта ОСТ 22-1471-79, отражающего требования ГОСТов, стандартов СЭВ и рекомендаций СЭВ по стандартизации.


Система диагностирования, технического обслуживания и ремонта строительно-дорожных машин и пути её совершенствования
18/Dec/2016 19:04

Гидравлический привод применяется на строительно-дорожных, подъемно-транспортных, сельскохозяйственных, лесозаготовительных и лесохозяйственных, транспортных и др. самоходных машинах различного технологического назначения. Основные преимущества гидропривода: плавность и равномерность движения рабочих органов, возможность получения больших передаточных отношений, возможность бесступенчатого регулирования скоростей в широком диапазоне, простота преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное и возвратно-поворотное, малый момент инерции, обеспечивающий быстрое реверсирование, легкость стандартизации и унификации основных элементов, небольшой вес и малые габариты гидрооборудования, высокий КПД, мгновенность передачи командных импульсов, простота предохранительных устройств и высокая надежность; легкость управления и регулирования, самосмазываемость оборудования.


Заходи протипожежної безпеки і профілактики
17/Dec/2016 13:01

Основи протипожежного захисту будівель визначаються ГОСТ 12.1.004-85 “Пожежна безпека”, ГОСТ 12.1.010-76 Вибухобезпечність , а також СНІП 2-2-80. По пожежній безпеці ділянка має категорію В, ступінь вогнестійкості будівлі - 2. На АТП передбачені єдині заходи протипожежної профілактики. На території АТП розташовані колодязі з протипожежними гідрантами до яких підключаються пожежні рукави, при необхідності пожежогасінні. У виробничому корпусі розташований водопровід виробничий, який сполучений з протипожежним. Внутрішня протипожежна водопровідна мережа виконана кільцем і сполучена із зовнішньою водопровідною мережею двома введеннями. У місцях з єднання зовнішньої і внутрішньої мережі передбачені водопровідні колодязі, діаметром 2 м. У колодязі розміщений трійник і три засувки: дві по зовнішній магістральній мережі і одна по лінії введення. На кожній внутрішній лінії є відключаючі засувки. На водопровідній мережі встановлені протипожежні крани, розташовані в шафах розмірами 320*320*190 мм.


Зниження шуму і вібрації
17/Dec/2016 12:54

Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 захист від шуму повинен здійснюватися розробкою шумобезопасной техніки, застосуванням засобів і методів колективного захисту по ГОСТ 12.1.029-80 і застосуванням засобів індивідуального захисту по ГОСТ 12.4.051-78, а також будівельний-акустичними методами.


Небезпека поразки електричним струмом
17/Dec/2016 12:53

Для захисту робочих від поразки електричним струмом необхідно забезпечити наступні захисні заходи: застосування ізоляції, недоступність токоведущих частин, застосування блокувань безпеки, застосування малої напруги, установки захисного заземлення.


Аналіз, кількісна і якісна оцінка потенційних небезпек на підприємстві
17/Dec/2016 12:52

За природою дії небезпечні і шкідливі чинники підрозділяються на чотири групи по ГОСТ 12.0.003-74: а) фізично небезпечні і шкідливі чинники (26 груп) б) хімічно небезпечні і шкідливі чинники в) біологічно небезпечні і шкідливі чинники г) психофізіологічно небезпечні і шкідливі чинники.


Завдання служби охорони праці на автопідприємстві
17/Dec/2016 12:48

Служба охорони праці підкоряється безпосередньо директорові автопідприємства. Основними функціями служби охорони праці є: а) розробка ефективної цілісної системи управління охороною праці, сприяння вдосконаленню діяльності в цьому напрямі структурних підрозділів і посадовців автопідприємства; б) проведення оперативне - методичного керівництва всією роботою по охороні праці; в) складання сумісне із структурними підрозділами автопідприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, заходів щодо підвищення рівня охорони праці; г) проведення працівникам ввідного інструктажа з питань охорони праці; д) служба охорони праці організовує


Екологічний вплив автомобіля на стан навколишнього середовища
17/Dec/2016 09:03

Автомобільний двигун є джерелом виділення в атмосферу гами речовин, прямо або побічно погіршують її екологічний стан.


Разработка технолгии ремонта и восстановления ресерса карданного вала
15/Dec/2016 07:03

Дефектация и сортировка деталей: Детали автомобиля после мойки и чистки от загрязнений в соответствии с технологическим процессом подвергаются дефектации, т.е. контролю с целью обнаружения дефектов. Основные задачи дефектации и сортировки деталей: * - контроль деталей для определения их технического состояния; * - сортировка деталей на 3 группы: * - годные для дальнейшего использования; * - подлежащие дальнейшему восстановлению; * - негодные * - накопление информации о результатах дефектации и сортировки с целью использования ее при совершенствовании технологических процессов и для определения коэффициентов годности, сменности и восстановления деталей; * - сортировка деталей по маршрутам восстановления.


Устройство и работа карданной передачи
15/Dec/2016 06:01

Карданная передача (рис.1.1.) состоит из вала, фланца, скользящей вилки и двух карданных шарниров.


Страница 44    Предыдущая     45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   
 

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

 

© 2010-2020 СтудБаза Сергей Богун