Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Технологічна схема виготовлення бетонної суміші
26/Nov/2016 05:51

Щебінь зі складу подається екскаватором у бункери заповнювачів, далі стрічковим конвеєром подається в роторний бетонозмішувач. Цемент, вода і добавки на бетонний вузол подаються в силоси та через дозатор в роторний бетонозмішувач.


Система мащення і система гідроприводу трубного млина 3,2х15
25/Nov/2016 07:17

Для мащення основних вузлів тертя трубнихмлинів застосовують мінеральні і пластичні мастильні матеріали. При використанні минеральних масел застосовують методи мащення – неперервне, періодичне циркуляційне мащення занурення і під тиском, мащення масляним туманом та ін. При використання пластичних мастильних матеріалів застосовують ресурсне мащення (одноразове перед початком роботи), мащення набивкою, під тиском та ін.


Мастила. Загальні відомості
25/Nov/2016 07:13

У машинах і механізмах багато вуз­лів тертя (підшипники, ресори, деякі зубчасті передачі, карданні з єднання тощо), які не вдається змащувати рідкою оливою, оскіль­ки до них не можна або невигідно її безперервно подавати. Для ма­щення цих вузлів використовують мастила.


Розрахунок обсягу робіт відділення ТО і Р трубного млина 3,2х15
25/Nov/2016 06:59

Відділення ТО і Р призначене для проведення періодичного технічного догляду за обладнанням, що експлуатується певним підприємством будівельної галузі; усунення несправностей і відмов обладнання, поточного ремонту нескладної будівельної техніки.


Теоретические аспекты анализа финансового состояния предприятия
23/Nov/2016 06:33

В условиях рыночных отношений повышаются роль и значение финансового состояния предприятия, несущего полную экономическую ответственность за результаты производственно-хозяйственной деятельности перед акционерами, работниками, банком и кредиторами. Финансовое состояние – это совокупность показателей, отражающих его способность погасить долговые обязательства. Финансовая деятельность охватывает процессы формирования, движения и обеспечения сохранности имущества предприятия, контроля за его использованием. Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений предприятия. [23, с. 250]


Нормативное регулирование анализа финансового состояния предприятия
23/Nov/2016 06:30

При анализе финансовой отчетности предприятия следует руководствоваться содержанием актов, входящих в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета. Имея универсальный характер, регулирование в бухгалтерском учете в целом, а так же в частности в составлении бухгалтерской отчетности, обладает высокой социальной ценностью и организуется посредством правовых норм, позволяющих соблюсти интересы государства. Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации.


Мащення підшипників кочення
22/Nov/2016 06:57

Мащення підшипників кочення необхідне для зменшення тертя між тілами кочення, кільцями і сепаратором, для посилення місцевого відведення тепла від робочих поверхонь і загального відведення тепла від підшипника, для запобігання корозії, для підвищення герметизації підшипників, а також для зменшення шуму. Для підшипників кочення, що працюють у чистому приміщенні, при ве­ликій швидкості вала і задовільних ущіль­неннях краще застосовувати рідке мас­тило. При помірній швидкості (робота в запиленому приміщенні, немає зручного до­ступу до підшипників) застосовують кон­систентні мастила, що захищають вузол від пилу; заміняти їх можна не часто. Масти­ло наливають до центра кульки (чи ролика) , додають його не рідше одного разу на місяць, а повністю замінюють раз на пів­року. Підшипники можна змазувати роз­бризкуванням мастила у масляній ванні редуктора.


Організація мастильного господарства
22/Nov/2016 06:54

Раціональна організація мастильного господарства направлена на забезпечення ефективної експлуатації виробничого обладнання для чого в господарстві необхідно розробити наступне: структуру управління мастильним господарством; визначити потребу в мастильних матеріалах, раціонально підібрати їх марки і встановити норми витрати; скласти карти мащення кожного обладнання; встановити періодичність мащення і заміни мастильних матеріалів; організувати зберігання, облік надходження і витрати, контроль якості олив і мастил; організувати збір, зберігання і регенерацію відпрацьованих мастил.


Експлуатаційні властивості мастил
22/Nov/2016 06:51

До основних властивостей мастил належать водостійкість, температура крапання, пенетрація, ко­лоїдна стабільність, випаровуваність, границя міцності, в язкість, механічна та хімічна стабільність, захисні (консерваційні) власти­вості тощо (табл. 3.2.1).


Система організації ремонтної служби на підприємствах промисловості будівельних матеріалів
22/Nov/2016 06:08

На підприємствах промисловості будівельних матеріалів, у залежності від розмірів підприємства і кількості устаткування, застосовуються три системи організації ремонтної служби: централізована, децентралізована і змі­шана.


Страница 57    Предыдущая     58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун