Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Структура системи ППР для промисловості будівельних матеріалів
22/Nov/2016 06:05

В даний час у промисловості будівельних матеріалів поширена система ППР: планово-попереджувального ремонту устаткування. Система ППР передбачає планову періодичність ремонтів, а також обов язкове проведення профілактичних заходів, що забезпечують безперебійність роботи устаткування й запобігають його передчасному виходу з ладу.


Опис та аналоги кульового млина
22/Nov/2016 06:00

В млинах замкнутого циклу в результаті своєчасного видалення дрібних фракцій із процесу помелу цемент має більше однорідний гранулометричний склад з більшим змістом середніх фракцій у порівнянні з в язким, одержуваним у багатокамерних млинах відкритого циклу, що забезпечує більше високі міцнісні показники. Відомо даним, цемент, здрібнені в сепараторних млинах, які мають однакові міцнісні показники із цементами, здрібненими в трубних млинах, характеризуються більше низькою питомою поверхнею (при розмірно на 350 см2/г). [1]


Основні вимоги до сировини - цемент
21/Nov/2016 06:44

Вони широко поширені в природі, яка сприяє розвитку на їх основі виробництва цементу. З карбонатних порід використовують вапняк, крейда, вапняк-черепашник, мармур, вапняний туф, мергелі та ін. Всі ці породи містять в основному вуглекислий кальцит CaCO3. Вапняки складаються з кристалів кальциту різних розмірів. Мел є пухким, слабо зцементований породою з землистим мулом. Якість карбонатної сировини залежить від його структури, кількості домішок, рівномірності їх розподілу в масі сировини. Для виробництва цементу придатні карбонатні породи при вмісті 40-43,5% CaО і 3, 2-3,7% Mg. Бажано, щоб вміст Na2O і К2О в сумі не перевищувало 1%, а SO 3-3,5-1,7%. Більш підходящі для виробництва породи з постійним хімічним складом і однорідної мелкокрісталіческой структурою. Корисні домішки тонкодисперсних глин і аморфного кремнезему при рівномірному їх розподілі в карбонатній породі. Особливим типом карбонатної сировини є мергель - перехідна гірська порода від вапняків до глин. Мергель є природною Тонкодисперсні сумішшю осадового походження глинисто-пісочних порід (20-50%) і вуглекислий кальцію (50-80%). Залежно від вмісту CaCO3 мергелю підрозділяються на піщані, глинисті і вапняні. Найбільш цінна сировина - вапняний мергель, який містить 75-80% CaCO3 і 20-25% глини. За хімічним складом він близький до Портландцементний сировинної суміші. Такий склад сировини істотно спрощує технологію виробництва. Мергелі, в яких вміст CaCO3 відповідає складу портландцементного сировинної суміші, називають натуральною. Від якості сировини залежать температура отжиг, продуктивність печей і властивості кінцевого продукту. Чим вище щільність вапняків, тим важче йде процес вотжіг. Властивості сировини впливають на вибір теплового агрегату.


Технологічна схема виготовлення цементу
21/Nov/2016 06:39

Отримана сировинна мука після коригування і усереднення до заданого хімічним складом обпалюється в обертових печах або шахтних печах. Мокрий спосіб має наступні переваги перед сухим: 1) краще перемішування і більша однорідність одержуваної суміші; 2) менше потрібно потужності сили при помелі і менше зношуються млини; 3) немає витрати на опалення сушив і на їх ремонт; 4) з мокрими матеріалами зручніше працювати, ніж з сухими, і немає пилу, від якої важко дішіться при сухому способі, який впливає на гігієну роботи - дуже важливого показника в наш час. Сухий спосіб, у свою чергу, дозволяє точніше дотримуватися встановлених для суміші пропорції вапняку і глини, оскільки неминучі коливання їх вологості, залежні навіть від погоди, при відсутності висушування відбиваються на вазі матеріалу; витрати на сушку сирих матеріалів до певної міри компенсується зменшенням витрати на сушку сирцю, який містить при сухому способі мінімальну кількість вологи. Доброго перемішування безперечне краще досягається при мокрому способі, оскільки в цьому випадку змішуванню сприяє і кінетична енергія наведеної в рух води; крім того, вода сама по собі сприяє розбухання і подрібнення глини. Зрештою, і закони дифузії тягнуться не тільки на дійсні розчини, але й на суспензії, хоча останні дифундують, звичайно, повільніше за справжні розчини. Від мокрого способу необхідно відмовитися в тих випадках, коли в розпорядженні немає достатньої кількості води, або вона містить багато солей, а також у тому випадку, якщо вода виявляє на складові частини суміші небажану дію - наприклад., При вживанні, замість глини доменних шлаків , які, будучи гідравлічними самі по собі, можуть від дії води почати схоплюватися, - що, хоча і повільно відбувається, але, напр., при перервах в заводській роботі, може викликати великі труднощі.


Влияние качества асфальтового покрытия на надежность и социальные показатели общества
19/Nov/2016 08:13

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что автомобильные дороги стоят в ряду важнейших государственных приоритетов. Они являются одним из важнейших элементов транспортной системы, оказывающим огромное влияние на её социальное и экономическое развитие. Состояние и уровень развития автодорог непосредственно влияют на основные экономические показатели, уровень цен, доходы бюджета, уровень занятости населения, общение людей и т.д., т.е. на все то, из чего складывается функционирование государства и жизнь его населения.


Общие требования безопасности, учтенные при изготовлении, монтаже и модернизации гидропривода асфальтоукладчика ДС-143А
18/Nov/2016 18:02

Требования, учтенные в основных элементах конструкции: - Системы и устройства модернизированного гидропривода соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.003-74 и ГОСТ 12.2.040-79. - Уровень шума от систем гидропривода не превышает стандартных значений. - Конструкцией гидропривода исключены представляющая опасность для обслуживающего персонала перемещения выходных звеньев гидромотора в любые моменты цикла работы. - В гидроприводе предусмотрены гидрозамки и другие устройства, которые необходимы для фиксирования в заданном положении выходных звеньев гидромотора. - В гидроприводе предусмотрены предохранительные устройства, обеспечивающие защиту гидроаккумулятора от перегрузки, и устройства обеспечивающие отключение гидроаккумулятора от гидросистемы и соединение его жидкостной полости со сливной гидролиний. - Внутренние полости гидробаков доступны для осмотра, очистки и промывки. - Соединение трубопроводов и рукава доступны для наружного осмотра. Конструкцией гидросистемы исключено трение, скручивание, недопустимые перегибы и напряжения рукавов при перемещении подвижных частей системы и машин. Рукава установлены с учетом естественного прогиба. - Трубопроводы и гидроцилиндры спроектированы так, что в них не возникает недопустимых напряжений в результате температурных деформаций. Прокладка трубопровода исключает его крепление с помощью сварки. - На гидроаккумуляторе предусмотрена и укреплена табличка с предупреждением об опасности разборки без принятия специальных мер безопасности. - Так как ограничение конечного положения гидромотора осуществляется электрическим конечным выключателем и при перемещении за конечное положение может быть вызвана авария или создана опасность для обслуживающего персонала, то для ограничения хода предусмотрены и установлены дополнительные устройства.


Доработки рабочего места оператора асфальтоукладчика, в связи с производственной и эксплуатационной необходимостью
18/Nov/2016 17:58

В процессе производства асфальтовых работ базовая конструкция обладает весьма малым углом обзора рабочего органа, в связи с этим оператору приходится работать часто стоя.


Требования безопасности к эргономическим параметрам рабочего места оператора асфальтоукладчика ДС-143А, учтенные при изготовлении и монтаже машины
18/Nov/2016 17:52

Общие требования: При взаимном расположении элементов рабочего места учтено: - рабочая поза человека-оператора; - пространство для размещения человека-оператора; - возможность обзора элементов рабочего места; - возможность обзора пространства за пределами рабочего места; - возможность размещения документации и материалов, используемых человеком-оператором. - Взаимное расположение элементов рабочего места обеспечивает возможность осуществления всех необходимых движений и перемещений для эксплуатации оборудования. При этом учитываются ограничения, налагаемые спец одеждой и снаряжением человека-оператора. - Взаимное расположение элементов рабочего места обеспечивает необходимые зрительные и звуковые связи между оператором и оборудованием, а также между операторами. - При расположении элементов рабочего места предусмотрены необходимые средства защиты оператора от воздействия опасных и вредных факторов, предусмотренных ГОСТ 12.0.003-74, а также условия для экстренного ухода человека с рабочего места. - Взаимное расположение элементов рабочего места способствует оптимальному режиму труда и отдыха, снижает утомление оператора, предупреждает появление ошибочных действий. - Взаимное расположение пульта управления, кресла, органов управления и средств отображения информации произведено в соответствии с антропологическими показателями, структурной деятельности, психофизиологическими и биомеханическими характеристиками человека-оператора.


Требования безопасности к эргономическим параметрам конструкции асфальтоукладчика ДС-143А, учтенные при его изготовлении
18/Nov/2016 17:45

Общие требования безопасности: - Асфальтоукладчик соответствует требованиям ГОСТ 12.2.011-75 и ГОСТ 12.2.003-74 в части требований, относящихся к этой машине. - Крепление сборочных единиц и деталей исключают их самоослабление. - Асфальтоукладчик, элементы которого расположены на высоте и требуют периодического обслуживания, имеет площадку шириной не менее 400 мм. Расстояние от плоскости площадки до обслуживающего элемента находится в пределах от 800 до 1100 мм. Т.к. высота площадки более 500 мм, она имеет перила высотой 1000 мм. - Настил на площадках имеет поверхность, препятствующую скольжению, и не задерживает атмосферную влагу. - Конструкция асфальтоукладчика обеспечивает безопасный доступ к местам осмотра, регулировки и смазки. - Размеры подножек и поручней асфальтоукладчика соответствуют ГОСТ12.2.019-76, разд.1. - Так как асфальтоукладчик и сборочные единицы имеют массу свыше 20 кг, то они имеют места для строповки. - Место на асфальтоукладчике, предназначенное для установки домкрата, обозначено буквами «ДК» и имеет цвет, контрастный общему цвету машины. - Асфальтоукладчик имеет место для хранения инструмента. - Требование к ограждению движущихся и имеющих температуру выше 70°С частей машины установлены техническими условиями эксплуатации машины.


Модернизация гидропривода асфальтоукладчика ДС-143А
18/Nov/2016 17:21

Схема модернизированного гидропривода асфальтоукладчика ДС-143А показана на рисунке 2.18. Если по функциональному назначению гидросистема асфальтоукладчика на базовой модели условно разделена на гидросистему привода трамбующего бруса и гидросистему управления, которая включает в себя узлы управления рабочим органом, бункером и приводными муфтами, то переработанная гидросистема действительно разделена на две составляющие ее системы. Первая система включает в себя гидросистему привода трамбующего бруса и последовательно запитанную к ней систему управления (через механический распределитель) гидроцилиндрами подъема и опускания рабочего органа и цилиндрами подъема и опускания створок бункера.


Страница 58    Предыдущая     59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

© 2010-2018 СтудБаза Сергей Богун