Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Тех. дипломные работы
   автомобили
   спец. техника
   станки
   тех. маш.
   строительство
   электроснабжение
   пищевая промышленность
   водоснабжение
   газоснабжение
   автоматизация
   теплоснабжение
   холодильники
   машиностроение
   др. тех. специальности

Тех. курсовые работы
   автомобили
   спец. техника
   станки
   тех. маш.
   строительство
   детали машин
   электроснабжение
   газоснабжение
   водоснабжение
   пищевая промышленность
   автоматизация
   теплоснабжение
   ТММ
   ВСТИ
   гидравлика и пневматика
   машиностроение
   др. тех. специальности

Тех. дополнения
   Отчеты
   Расчетно-графические работы
   Лекции
   Задачи
   Лабораторные работы
   Литература
   Контрольные работы
   Чертежи и 3D моделирование
   Тех. soft
   Рефераты
   Общий раздел
   Технологический раздел
   Конструкторский раздел
   Эксплуатационный раздел
   БЖД раздел
   Экономический раздел
   Экологический раздел
   Автоматизация раздел
   Расчетные работы

Гум. дипломные работы
   педагогика и психология
   астрономия и космонавтика
   банковское, биржевое дело
   БЖД и экология
   биология и естествознание
   бухгалтерский счет и аудит
   военное дело
   география
   геология
   государство и право
   журналистика и СМИ
   иностранные языки
   история
   коммуникации
   краеведение
   кулинария
   культура и искусство
   литература
   экономика и торговля
   математика
   медицина
   международное отношение
   менеджмент
   политология
   музыка
   религия
   социология
   спорт и туризм
   таможенная система
   физика
   химия
   философия
   финансы
   этика и эстетика
   правознавство

Гум. курсовые работы
   педагогика и психология
   астрономия и космонавтика
   банковское, биржевое дело
   БЖД и экология
   биология и естествознание
   бухгалтерский счет и аудит
   военное дело
   география
   геология
   государство и право
   журналистика и СМИ
   иностранные языки
   история
   коммуникации
   краеведение
   кулинария
   культура и искусство
   литература
   экономика и торговля
   математика
   медицина
   международное отношение
   менеджмент
   политология
   музыка
   религия
   социология
   спорт и туризм
   таможенная система
   физика
   химия
   философия
   финансы
   этика и эстетика
   правознавство

Гум. дополнения
   Отчеты
   Расчетные работы
   Лекции
   Задачи
   Лабораторные работы
   Литература
   Контрольные работы
   Сочинения
   Гум. soft
   Рефераты

Главная > Тех. дипломные работы > электроснабжение
Название:
Модернізація електропривода штангового насоса для нафтових свердловин

Тип: Дипломные работы
Категория: Тех. дипломные работы
Подкатегория: электроснабжение

Цена:
0 грнПодробное описание:

Зміст
Завдання
1. Вступ. Обґрунтування вибору теми ДП…………………………………..
2. Технологічна частина……………………………………………………....
2.1. Технологічний процес видобутку нафти із свердловини за допомогою електронасос них агрегатів…...
2.2. Розроблення алгоритму роботи насосів у автоматичному режимі
3. Розрахункова частина………………………………………………………
3.1. Розрахунок механічної частини електропривода………………………....
3.1.1. Розрахунок потужності та вибір приводного електродвигуна…………..
3.1.2. Перевірка приводного електродвигуна на перевантажувальну здатність, можливість запуску і нагрів……
3.2. Розрахунок силової частини електропривода. Вибір елементів схеми....
3.2.1. Розрахунок випрямляча……………………………………………………
3.2.2. Розрахунок дроселя джерела живлення…………………………………..
3.2.3. Вибір пристроїв захисту…………………………………………………...
3.2.4. Вибір автоматичного вимикача…………………………………………...
3.2.5. Розрахунок поверхні охолодження силових напівпровідникових приладів………….
3.2.6. Розрахунок площі радіаторів для випрямляча…………………………....
3.3. Розрахунок та розроблення системи керування приводом насосу……...
3.3.1. Визначення параметрів структурної схеми………………………………
3.3.2. Розрахунок та розроблення структурної схеми контуру регулювання струму………..
3.3.3. Розрахунок параметрів контуру регулювання швидкості в системі
з підпорядкованим контуром струму…………..
3.3.4. Вибір інформаційних електромеханічних елементів виконавчих систем……..
3.3.4.1. Вибір датчиків кутової швидкості…………………………………….
3.3.4.2. Вибір датчика струму…………………………………………………..
3.4 Розрахунок та аналіз перехідних процесів……………………………...
3.4.1. Побудова логарифмічних амплітудно-частотних і фазо-частотних характеристик…...
3.4.2. Аналіз перехідних процесів з використанням об’єктно орієнтованої
Мови програмування С++………………………………………………..
3.4.3. Оцінка коефіцієнта використання електродвигуна привода…………..
4. Проектна частина…………………………………………………………
4.1. Розроблення автоматичної системи керування штанговим насосом на основі ПЕОМ……..
4.2. Розроблення програмного забезпечення роботи свердловин…………
4.3. Розроблення та вибір стандартного блоку спряження цифрової
СПК із силовою частиною ЕП…………………………………………..
5. Охорона праці…………………………………………………………….
5.1. Дія електричного струму на організм людини…………………………
5.2. Основні захисні заходи, що забезпечують безпечну експлуатацію
Електроустановок………………………………………………………..
5.3. Техніка безпеки при експлуатації, розрахунок занулення……………
6. Розрахунок економічної ефективності модернізації електропривода
штангового насоса для нафтових свердловин…………………………
6.1. Розрахунок витрат на модернізацію…………………………………...
6.1.2. Розрахунок заробітної плати з нарахуваннями……………………….
6.1.3. Визначення затрачених витрат на модернізацію……………………..
6.2. Розрахунок річного фонду часу роботи привода……………………..
6.3. Розрахунок річної експлуатаційної продуктивності…………………
6.4. Визначення поточних витрат в процесі експлуатації привода………
6.4.1. Розрахунок заробітної плати з нарахуваннями……………………….
6.4.2. Визначення витрат на технічне обслуговування і ремонт електрообладнання………….
6.4.3. Визначення витрат на електроенергію……………………………….
6.4.4. Розрахунок загальної суми річних витрат…………………………...
6.5. Розрахунок вартості машино-години роботи електропривода……..
6.6. Розрахунок вартості технічної операції для одиниці продукції……
6.7. Визначення економічного ефекту від проведення модернізації……
7. Електропостачання нафтовидобувних свердловин………………….
7.1. Побудова системи електропостачання насосної установки………....
7.2. Визначення необхідної потужності трансформаторів……………….
7.3. Визначення площі перерізу жил кабелів……………………………..
7.4. Перевірка обраних кабелів по падінню напруги……………………..
7.5. Вибір та обґрунтування пристроїв захисту…………………………...
7.6. Вибір плавких вставок запобіжників………………………………….
7.7. Перевірка захисту проводів електричних ліній від струмів короткого замикання……..
7.8. Вибір автоматичного вимикача……………………………………….
7.9. Релейний захист………………………………………………………..
7.10. Автоматичне повторне вмикання лінії(АПВ) і автоматичне
вмикання резерву(АВР)……………………………………………….
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Комментарий:

Диплом защищался отлично, всё есть (чертежи 8 лис. А1), спецификации, записка (около 130 лис. А4), приложение


Рекомендовать другу
50/50         Партнёрка
Отзывы