Главная       Продать работу       Заказать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Тех. дипломные работы
   автомобили
   спец. техника
   станки
   тех. маш.
   строительство
   электроснабжение
   пищевая промышленность
   водоснабжение
   газоснабжение
   автоматизация
   теплоснабжение
   холодильники
   машиностроение
   др. тех. специальности

Тех. курсовые работы
   автомобили
   спец. техника
   станки
   тех. маш.
   строительство
   детали машин
   электроснабжение
   газоснабжение
   водоснабжение
   пищевая промышленность
   автоматизация
   теплоснабжение
   ТММ
   ВСТИ
   гидравлика и пневматика
   машиностроение
   др. тех. специальности

Тех. дополнения
   Отчеты
   Расчетно-графические работы
   Лекции
   Задачи
   Лабораторные работы
   Литература
   Контрольные работы
   Чертежи и 3D моделирование
   Тех. soft
   Рефераты
   Общий раздел
   Технологический раздел
   Конструкторский раздел
   Эксплуатационный раздел
   БЖД раздел
   Экономический раздел
   Экологический раздел
   Автоматизация раздел
   Расчетные работы

Гум. дипломные работы
   педагогика и психология
   астрономия и космонавтика
   банковское, биржевое дело
   БЖД и экология
   биология и естествознание
   бухгалтерский счет и аудит
   военное дело
   география
   геология
   государство и право
   журналистика и СМИ
   иностранные языки
   история
   коммуникации
   краеведение
   кулинария
   культура и искусство
   литература
   экономика и торговля
   математика
   медицина
   международное отношение
   менеджмент
   политология
   музыка
   религия
   социология
   спорт и туризм
   таможенная система
   физика
   химия
   философия
   финансы
   этика и эстетика
   правознавство

Гум. курсовые работы
   педагогика и психология
   астрономия и космонавтика
   банковское, биржевое дело
   БЖД и экология
   биология и естествознание
   бухгалтерский счет и аудит
   военное дело
   география
   геология
   государство и право
   журналистика и СМИ
   иностранные языки
   история
   коммуникации
   краеведение
   кулинария
   культура и искусство
   литература
   экономика и торговля
   математика
   медицина
   международное отношение
   менеджмент
   политология
   музыка
   религия
   социология
   спорт и туризм
   таможенная система
   физика
   химия
   философия
   финансы
   этика и эстетика
   правознавство

Гум. дополнения
   Отчеты
   Расчетные работы
   Лекции
   Задачи
   Лабораторные работы
   Литература
   Контрольные работы
   Сочинения
   Гум. soft
   Рефераты

Главная > Тех. дополнения > Экономический раздел
Название:
ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНіЧНОЪ ДіЛЬНИЦІ

Тип: Дипломные работы
Категория: Тех. дополнения
Подкатегория: Экономический раздел

Цена:
0 грнПодробное описание:

5. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНіЧНОЪ ДіЛЬНИЦІ

5.1. Маркетингове обґрунтування дипломного проекту

Діяльність підприємства в умовах ринку обумовлена необхідністю не тільки випускати продукцію, але й забезпечувати її реалізацію, отже, необхідно маркетингове обґрунтування й прогноз можливих обсягів реалізації продукції.
Однією з методик, що дають можливість прогнозувати можливі обсяги збуту продукції є методика, заснована на розрахунках прогнозних показників збуту на базі існуючої еластичності. Еластичність по визначенню попиту, Ел, дорівнює:
Ел= ; (5.1)
де Δ Ц - зміна цін;
Qб - обсяг реалізації базовий;
Qн - обсяг реалізації новий;
Цб - ціна базова;
Цн - ціна нова.
Зміна обсягу реалізації, ΔQ, визначається по формулі:
ΔQ=ΔЦ QбЕл/Цб; (5.2)
Скористаємося пропонованою методикою для визначення прогнозних показників збуту для продукції, що є предметом проектування в дипломній роботі. Результати розрахунків зведені в таблицю 5.1.
На підставі наявних даних про реалізацію продукції пропонується прогнозувати обсяг реалізації на підставі побудови трендових моделей.

 


Таблиця 5.1- Визначення прогнозних економічних показників на базі зміни ціни й коефіцієнта еластичності попиту
Назва показника Одиниця виміру Базовий показник Новий показник 1 Новий показник 2 Новий показник 3
Ціна грн. 20 19 18 17
ΔQ шт. 0 500 1000 1500
Реалізація шт. 10000 10500 11000 11500
Прибуток т.грн. 27,8 25,08 21,36 16,64

5.2. Розрахунок капітальних витрат на ділянці

До капітальних витрат на ділянці ставляться вкладення на будинки й устаткування, наведені в таблиці 5.2.
Капіталовкладення в будинки визначаємо по формулі:

Кзд = Sу *з. * h * Цзд., (5.3)

де Sу – загальна площа ділянки за планом,
з. = 1 – коефіцієнт зайнятості площі,
h = 6 м - висота приміщення цеху,
Цзд.= 340 грн. / м 3 — ціна 1 м 3 площ.
Загальна площа, займана всім устаткуванням з урахуванням додаткових площ – загальна площа ділянки визначена в «Спеціальній частині» і становить 400 м 2.Підставивши чисельні значення у формулу, одержуємо:

Кзд = 400 × 1 × 6 ×340 = 816,0 тис. грн.

Капіталовкладення в устаткування наведені в таблиці 5.2 і становлять
Кобор. = 443,3 тис. грн.
Таким чином, вартість основних фондів на ділянці, визначається по формулі:
ОФ = Кзд + Коб (5.4)
Підставляючи чисельні значення у формулу, одержуємо:
ОФ = 816,0 + 443,3= 1259,3 тис. грн.
Таблиця 5.2 - Розрахунок капітальних витрат на ділянці
Групи основних
фондів Ціна за
одиницю, тис. грн. Кількість одиниць,
шт. Загальна
вартість, тис.грн. Норма
амортизації, % Сума
амортизації, тис.грн
Будинки й спорудження 340 400 816,0 8 65,28
Активна частина основних фондів – устаткування (усього) 17 443,3
24 106,39

У т. ч. токарний-гвинторізний 16К20 22,8 4 91,2 24 21,89
Плоскошліфувальний 3Е710А 29,5 2 59,0 24 14,16
Вертикально протяжний 7Б55 24,8 2 49,6 24 11,9
Фрезерний 6712В 64,0 1 64,0 24 15,36
Довбальний 7А412 29,5 2 59,0 24 14,16
Внутрішньошлифувальний 3К225В 28,5 1 28,5 24 6,84
Круглошліфувальний 3М150 26,5 2 53,0 24 12,72
Заточний 3М601Ф1 39 1 39,0 24 9,36
Разом: 1259,3 171,67
Для проектної деталі: 214,08 29,184

5.3. Розрахунок вартості проектної деталі

Витрати на основні матеріали визначаємо по формулі:
М =  ( Нp * Ц * Kmзр. ) -  ( Нотх. * Цотд.), (5.5)
де Нp і Нотх. - відповідно, норма витрат й відходів i-го виду матеріалу, узяті з « Спеціальної частини», кг;
Цотд і Ц – відповідно, ціна відходів і матеріалів, узяті з «Спеціальної частини», грн.;
Kmзр. = 1,05 - коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат;
В спеціальній частині даного дипломного проекту розрахована вартість заготівки, яку використовуємо для розрахунку вартості матеріалів:
М=28,07×1,05 = 29,47 грн.
Витрати на допоміжні матеріали, по відомостях підприємства, становлять 10 % від витрат на основні матеріали:
ВМ = 29,47 × 0,1 = 2,95 грн.
Основна заробітна плата на деталь визначається по фонду заробітної плати основних робітників, розрахованому в «Організаційній частині» і визначається по формулі:
ОЗПдет. = (182964 × 0,17)/10000 = 3,11 грн.
Додаткова заробітна плата в розрахунку на одиницю продукції складе:
ДЗПдет=(82334 × 0,17) /10000 = 1,4 грн
Відрахування на соціальні заходи становлять 37,5 % від основної та додаткової заробітної плати на деталь і буде дорівнює, за даними підприємства:
Осоц.мер. = (3,11+1,40) × 0,375 = 1,69 грн.
Витрати на утримання й експлуатацію устаткування визначаються, виходячи з кошторису, що включає наступні статті:
Амортизація устаткування Аоб. = 106390 × 0,17 = 18086 грн.
Розрахуємо експлуатацію устаткування.
1) допоміжні матеріали приймаємо за даними підприємства - 500 грн. на верстат;
ВМ = (15 × 500) × 0,17 = 1275 грн.
2) зарплата допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням і ремонтом технологічного устаткування, по розрахунках з «Організаційної частини»: ФЗРвсп.р. = 29433 × 0,17 = 5004 грн.
3)відрахування на соціальні заходи, за даними підприємства – 37,5% від ФЗРвсп.р.:
Овсп.р. = 5004 × 0,375 = 187,6 грн.
4)енергія на утримання й експлуатацію устаткування - електроенергія силова, визначається по формулі:
ЗЕ.чинностей. = Есил. * ЦЕ , (5.8)
де Есил. - видаток силової енергії, кВт*год;
ЦЕ = 0,33 грн.– вартість 1 кВт*год електроенергії.
Видаток силової енергії, у свою чергу, визначається по формулі:
Есил. = ( Муст. * Fд * k1 * k2 ) / ( kм * kс ) × 0,17, (5.9)
де Муст. = 140 кВт*год - сумарна потужність установленого устаткування;
Fд = 3720 – річний ефективний фонд роботи устаткування;
k1 = 0,75– коефіцієнт завантаження устаткування;
k2 = 0,6 – коефіцієнт одночасності роботи верстатів;
kм = 0,96 – коефіцієнт втрат у мережі;
kс = 0,82 – КПД моторів.
Підставляючи чисельні значення у формулу, одержуємо:
Есил. = (140 × 3720 × 0,75 × 0,6 ) / ( 0,96 × 0,8 ) = 305156,25 кВт×ч
ЗЕ.сил. = 305156,25 × 0,17 = 51877 грн.
5) стиснене повітря
Зсж. = ( Qобд. + Qсж. ) * Цсж., (5.10)
де Qобд. і Qсж. - відповідно, річна потреба повітря на обдувши й затиск;
Цсж.= 0,04 грн./ м 3 – ціна стисненого повітря.
Річна потреба повітря на обдувши й затиск, у свою чергу, визначаються по формулах:
Qобд = k3 * п * х1 *qo * Fд , (5.11)
Qсж. = п * х2 *q3* k3* Fд , (5.12)
де п = - загальна кількість верстатів;
х1 і х2 – частка верстатів з обдуванням і пневмозатисканням, відповідно;
q3 = 4 м3 / година – норма витрат повітря на затиск;
k3 = 0,75 – коефіцієнт завантаження устаткування;
qo = 2 м3 / година – норма витрат повітря на обдувши одного верстата.
Підставляючи чисельні значення у формулу, одержуємо:
Qобд = 0,75 × 17 × 2 × 3720 = 94860 м 3,
Qсж. = 0,75 × 17× 4 × 3720 = 189720 м 3,
Зсж. = (94860 + 189720) × 0,17 = 48379 грн.
6)вода на виробничі цілі:
Зв = Qв. * Цв., (5.13)
де Qв. – річна потреба води, м 3;
Цв. = 2 грн. – ціна 1 м 3 води.
Річний видаток води, у свою чергу, визначається по формулі:
Qв. = qв.* п * Fд * k3, (5.14)
де qв.= 0,6 - вартовий видаток води на верстат;
Підставляючи чисельні значення у формули, одержуємо:
Qв. = 0,6 × 3720 × 17 × 0,75 = 28458 м 3,
Зв = 28458 × 0,17 = 9675 грн.
Поточний ремонт устаткування приймаємо, за даними підприємства, 3% від його вартості:
ТР = 443300 × 0,03 × 0,17 = 2261 грн.
4. Інші витрати приймаємо по нормах підприємства 7% від суми витрат:
ПР = (Аоб. + ВМ + ЗП всп. + Овр. + З Е.чинностей. + Зст. + Зв. + ТР) × 0,07; (5.15)
ПР = (18036 + 1275 + 5004 + 1876 + 51877 + 48379 + 9675 +
+ 2261) × 0,07 = 138383 × 0,07 = 9687 грн.
Разом РСЕО буде дорівнює:
РСЕО = 138383 + 9687 = 148070 грн
на одну деталь:
РСЕОi = (РСЕО * k уд.i) / Nгод.i,
РСЕОА = (148070 × 0,047) / 10000 = 14,81 грн.

Стаття “Загальновиробничі витрати” включає витрати на обслуговування й керування цехом, які визначаються по кошторисі загальвиробничих витрат, що включає статті:
1. Амортизація будинків Абуд = 816000 грн.
2. Заробітна плата фахівців, службовців і МОП (по розрахунках в організаційній частині)
ФЗП сп = 43200 грн.
3. Відрахування на соціальні заходи від заробітної плати фахівців, службовців і МОП:
ОССсп = 43200 × 0,375 = 16200 грн.
4. Утримування будинків і споруджень
а) електроенергія на освітлення:
ВОСВ = ЕОСВ * ЦЕ,= 305156,25×0,33=100701,6 грн. (5.16) де ЕОСВ – річний видаток електроенергії на висвітлення, кВт година;
ЦЕ – ціна 1 кВт години, грн.=0,33 грн/кВт
Витрати ЕОСВ визначаються по формулі:
ЕОСВ = у × Т × S × Кдеж; (5.17)
ЕОСВ= (15 × 2300 × 400 × 1,05) = 14490,2 кВт
де у – питомий видаток електроенергії на висвітлення ( 15-20 Вт на 1 м2 площ);
Т – тривалість періоду висвітлення (2300-2500 рік при 2-х змінній роботі);
S – внутрішня площа цеху, м2;
Кдеж – коефіцієнт враховуюче чергове освітлення (Кдеж = 1,05).
Восв = 14490,2 × 0,33 = 4781,75 грн.
б) вода для господарських потреб
ВВ = n * yВ * ЦВ, (5.19)
де n - кількість промислово-виробничого персоналу цеху, ділянки;
уВ – норма витрат води на 1 чіл. – 8,5 м3 на рік;
ЦВ – ціна 1 м3 води, грн.
Вв = 28 × 8,500 × 2 = 476 грн.
в) пара для опалення й вентиляції
ВП = QП * ЦП, (5.20)
де QП – річний видаток пари, т;
ЦП – ціна 1 т пари, тис. грн.;
QП = gП * Н * V/ (З * 1000) (5.21)
де gП – витрати тепла в ккал/година на 1 м3 будов (1500 ккал/година);
Н - кількість годин опалювального сезону тривалістю 180 днів;
С - теплота випару, ккал/година (540 ккал);
V - обсяг будов, м3.
QП = (1500 × 180 × 6 ×24 × 400) : (540 × 1000) = 28800 м3
Вп = 28800 × 0, 47 = 13536 грн.
г) витрати на матеріали для господарських потреб цеху приймаються в розмірі 3% від вартості пасивної частини основних фондів:
Зм = 816000 × 0,03 = 24480 грн.
5. Поточний ремонт споруджень і інвентарю.
Приймаються в розмірі 3% від вартості пасивної частини основних фондів
Тр = 816000 × 0,03 = 24480 грн.
6. Інші витрати, які не були враховані
Приймаються в розмірі 7 % від суми статей 1-5 кошторису
Др = (876000 + 43200 + 16200 + 47820 + 476 + 13536 + 24480 + 24480) × 0,07= = 943154 × 0,07 = 66021 грн.
Разом по кошторисі
ОЗР = 943154 + 66021 = 1009175 грн.
На деталь :
ОПРдет = (1009175 × 0,17) /10000 = 17,16 грн/од.
6. Визначаємо загальногосподарські витрати, які за даними підприємства становлять 120 % від фонду заробітної плати основних робітників, тоді :
ОХРдет= 3,11 × 1,2 = 3,73 грн.

7.Визначаємо загальногосподарську собівартість як суму статей 1-6
На деталь :
Разом собівартість виробнича буде дорівнює:
Спр. = М + ВМ + ОЗПд + Осоц.мер.+ РСЕО + ОПР + ОХР, (5.22)
Спр. = 29,47 + 2,95 + 3,11 + 1,69 + 14,81 + 17,16 + 3,73 = 72,92 грн.
7. Позавиробничі витрати на підприємстві становлять 7% від виробничої собівартості:
ВПР = Спр. × 0,07 ; (5.23)
ВПР = 72,92 × 0,07 = 5,10 грн.
Повна собівартість визначається по формулі:
Спол. = Спр. + ВПР (5.24)
Підставляючи чисельні значення у формули, одержуємо собівартість деталі «А»:
Спр.А = 72,92 + 5,10 = 78,02 грн.
Ціна одиниці за даними підприємства складе 84,00 грн. Для наочності зведемо всі розрахунки в таблицю 5.3.
Таблиця 5.3 - Калькуляція собівартості проектованої деталі
№ п/п Найменування статей витрат
Сума
1 Основні матеріали 29,47
2 Допоміжні матеріали 2,95
3 Основна заробітна плата 3,11
4 Відрахування 1,69
5 РСЕО 14,81
6 Загальвиробничі витрати 17,16
7 Загальногосподарські витрати 3,73
8 Собівартість виробнича 72,92
9 Позавиробничі витрати 5,10
10 Повна собівартість 78,02
11 Прибуток (20%) 5,98
12 Ціна 84,00
5.4. Визначення критеріїв ефективності інвестиційного проекту.

У випадку проектування заходів, для здійснення яких потрібні додаткові капітальні вкладення, розраховується ефективність інвестицій. При цьому обсяги інвестицій приймаємо за підсумками розрахунків, виконаних у таблиці 5.5.
Ефективність (фінансова оцінка) інвестицій закінчується порівнянням показників з різних варіантів їхнього складання й висновками про ступінь ризику кожного з них.
До критеріїв ефективності прийняття рішень про доцільність інвестиційних вкладень ставляться: чиста сучасна (приведена) вартість проекту - ЧПС;
- індекс прибутковості інвестицій - ІПІ;
- внутрішня норма рентабельності - ВНР;
- строк окупності - Т ;
- коефіцієнт ефективності інвестицій - Е.
Метод розрахунку чистої наведеної вартості проекту ґрунтується на порівнянні обсягів вихідних інвестицій із загальною сумою дисконтних чистих надходжень:

де Дк - дохід до - того року (до = 1, 2, 3...... П)
ІС - обсяг вихідної інвестиції;
 - дисконтна ставка (ставка прибутковості).
Приймаються проекти із чистою наведеною вартістю вище нуля, або з можливих проектів обирають проекти з найбільшою чистою наведеною вартістю.
Індекс прибутковості інвестицій ( І П І ) розраховується за формулою:
1339225 : 1259300 = 1,06
Якщо ІПІ > 1 , то проект можна прийняти.
При рівномірному розподілі доходу по роках, строк окупності інвестицій розраховується по формулі:
Т = ІС / Дк = 1259300 : 586520 = 2,15 років (5.26)
де: Дк -дохід - того року; ІС - величина вихідної інвестиції.
Коефіцієнт ефективності інвестицій (Е) розраховується у відсотках відношенням середньорічного доходу до середньої величини інвестицій.
Середня величина інвестицій дорівнює ½ суми інвестицій
Е = П / ½ ІС = 414850 : (1/2*1259300) = 0,66 (5.27 )
Де; П - середньорічний дохід проекту.
Оцінка проекту виконується в 3 етапи:
• Розрахунок вихідних показників по роках.
• Розрахунок аналітичних показників.
• Аналіз показників проектів.
I. За умови рівномірного розподілу доходу по роках реалізації проектів розрахунок чистого грошового потоку наведений у таблиці 5.4.
Таблиця 5.4 - Розрахунок вихідних показників по роках, грн.
Вихідні показники проекту Роки
1 2 3 4 5 6
1. Дохід за рахунок здійснення заходів. 59800 59800 237,8 237,8 237,8 237,8
2.Амортизаційні відрахування 171670 171670 136,27 136,27 136,27 136,27
3. Дохід, що підлягає оподатковуванню (1)-(2) 59800 59800 101,53 101,53 101,53 101,53
4. Сума податку на дохід (25 %) 14950 14950 30,46 30,46 30,46 30,46
5. Чистий прибуток 414850 414850 71,07 71,07 71,07 71,07
6. Чисті грошові надходження (2+5) 586520 586520 207,34 207,34 207,34 207,34


2.Розрахунок аналітичних показників оцінки проектів, проводиться на основі розрахунку коефіцієнтів ефективності інвестицій.
3.Аналіз показників проектів.
Отримані показники вказують на доцільність даних проектів у тому випадку, коли чиста наведена вартість проектів ЧПВ>0, при цьому проекти можна прийняти, цей висновок підтверджується показником - індексу прибутковості інвестицій, якщо він ІП>1.
Для зручності всі техніко-економічні показники проектованої ділянки зведені в таблицю 5.5.
Таблиця 5.5 - Техніко-економічні показники проектованої ділянки
№ п./п Найменування показників Одиниці виміру Величина
1 Річний випуск продукції
а) у натуральному вираженні тис шт. 40
б) у вартісному вираженні тис. грн. 1100
2 Чисельність працюючих, усього, чол. 28
у тому числі: основних робітників – 23
допоміжних робітників – 2
спеціалістів – 3
3 Середньомісячна зарплата основних робітників грн./міс. 1615,4
4 Вартість ОФ тис. грн. 779,3
5 Фондовіддача грн./грн. 1,41
6 Фондоємність грн./грн. 0,7
7 Фондоозброєність тис.грн./чол. 27,83
8. Продуктивність праці тыс.грн./чіл. 47,83
8 Ціна одиниці продукції: грн. 20
9 Річний прибуток тис. грн. 237,8
10 Рентабельність % 24,3
11 Строк окупності капіталовкладень років 3,28

Висновок. З розрахунків видно, що спроектована дільниця економічно доцільна.

 
Комментарий:

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНіЧНОЪ ДіЛЬНИЦІ


Рекомендовать другу
50/50         Партнёрка
Отзывы