Главная       Продать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Технічна характеристика гайковерта
09/Jan/2017 16:52

Технічна характеристика гайковерта


Принцип роботи гайковерта
09/Jan/2017 16:35

Гайковерт підводиться до колеса вантажного автомобіля. Рукоятка гідро розподільника перемикається в одне з двох робочих положень, натискається рукоятка пускового крана.


Аналіз конструкції гайковерта
09/Jan/2017 16:33

В корпусі гайковерта, який складається з трьох частин, знаходиться циліндричний двоступінчастий редуктор, у якого привід від гідро двигуна. Обертання шестерні передається на вал перетворювача, який складається з кулака, передньої і задньої напівмуфт, двох кульок, пружин і упорного підшипника.


Обґрунтування доцільності конструктивних рішень гайковерта
09/Jan/2017 14:33

Звичайні електромеханічні та пневматичні гайковерти створюють різкі шуми, що перевищують встановлені норми на 60…70 дБ. Це пояснюється тим, що електродвигуни мають великі номінальні частоти обертання робочого органу гайковерта.


Призначення стенду (гайковерт) для механізації ремонтних робіт та основні вимоги щодо його конструкції
09/Jan/2017 14:04

Найбільш вживаними з’єднаннями в автомобілі є різьбові з’єднання. Величезна кількість різьбових з’єднань зумовлює відносно велику трудомісткість кріпильних та регулювальних робіт технічного обслуговування (до 20 % трудомісткості ТО-1 і до 17 % - трудомісткості ТО-2).


Організація та управління автомобільною службою
09/Jan/2017 14:01

Організація і управління автотранспортним підприємством поділяється на: - організацію перевізного процесу (експлуатацію автотранспортних засобів); - організацію обслуговування і ремонту автотранспортних засобів на підприємстві (управління виробництвом технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів).


Технологічний процес ТО і Р у шиноремонтному відділенні
09/Jan/2017 13:59

Шиноремонтне відділення призначене для проведення комплексу ремонтних робіт коліс. монтажу і демонтажу шин, балансування коліс.


Виробничо-технічна база, перспективи розвитку та напрямки розширення виробничої діяльності ТОВ «Агротек- ХПП»
09/Jan/2017 13:47

Діюча АС ТОВ «Агротек- ХПП» (надалі Підприємство) для виконання виробничої програми по підтриманню рухомого складу в технічно-справному стані не має в достатній кількості виробничої площі. Виробничі корпуси-будівлі каркасного типу з уніфікованих залізобетонних елементів, перебувають у задовільному стані.


Коротка характеристика та призначення автомобільної служби підприємства ТОВ «Агротек- ХПП»
09/Jan/2017 13:44

ТОВ «Агротек- ХПП» було засновано 1 листопада 1994 р. і сьогодні є одним з провідних спеціалізованих підприємств хмельницького району. Автомобільна служба підприємства базується і має ділянку під забудову на території, що належить товариству. Обліковий склад парку автомобільної служби складає близько 100 автомобілів. Пріоритетним напрямом є збільшення об ємів завозу сільськогосподарської сировини на 30%, при можливості її переробки, та доставки готової продукції на 40%, враховуючи потреби самого підприємства. Служба також виконує наступні роботи: технічне обслуговування і ремонт автотранспортних засобів КамАЗ, ЗІЛ, ГАЗ, ремонт систем живлення дизелів, ремонт стартерів і генераторів, автомобільні перевезення безтарних і насипних вантажів (послуги).


Айхальский горно-обогатительный комбинат
09/Jan/2017 12:22

Айхальский горно-обогатительный комбинат был организован в 1986 г. на базе карьера Сытыканский с последующим наращиванием объемов производства за счет ввода в эксплуатацию карьера Юбилейный . В настоящее время в его состав входят три карьера: Сытыканский , Айхал и Юбилейный , обогатительная фабрика №8; автобаза технологического и хозяйственного транспорта и блок вспомогательных цехов для обслуживания основного производства и развития социальной сферы. Айхальский ГОК является одним из перспективных комбинатов акционерной компании Алмазы России-Саха , с вводом в эксплуатацию на проектную мощность карьера Юбилейный и обогатительной фабрики №14 ГОК будет крупнейшим в Компании. В последние годы все карьеры Айхальского ГОКа работали стабильно.


Процесс опускания канатного грейфера на материал
09/Jan/2017 09:20

Опускание порожнего грейфера на зачерпываемый материал является первой операцией цикла работы грейферного крана. От того, как проходит опускание, будет зависеть положение грейфера на материале, величина скорости, с которой происходит встреча его с материалом, а также величина предварительного внедрения челюстей в материал.


Выбор формы челюстей грейдера
09/Jan/2017 09:18

Вопрос о форме челюстей является одним из основных при проектировании грейферного механизма. Конструкцию других узлов грейфера, технологию их изготовления, метод сборки и т.д. определяют главный образом в зависимости от принятой формы челюстей. Челюсть грейфера (рис. 2.1) должна иметь такую форму, которая обеспечивала бы наибольшее заполнение ковша, наименьшие сопротивления при заполнении (наименьший расход энергии), наилучшее опорожнение грейфера при раскрытии челюстей, наименьшую деградацию хрупких материалов в ковше и наименьшую динамическую нагрузку на канат.


Характеристика крана с гидравлическим приводом
09/Jan/2017 09:09

Это устройство передает нагрузки (грузовой момент вертикальные и горизонтальные силы) от поворотной части крана на неповоротную, а также обеспечивает возможность вращения поворотной части относительно неповоротной. Неповоротная часть крана состоит из ходового устройства 1 и ходовой рамы 2, оборудованной выносными опорами 4. У кранов с гидравлическим приводом устанавливают масляный бак.


Технологический процесс восстановления деталей газопламенным напылением
06/Jan/2017 06:57

Первой операцией технологического процесса восстановления деталей газопламенным напылением является очистка и мойка загрязненных поверхностей заготовленных деталей. От этой операции зависит качество восстановленных деталей, производительность труда, надежность работы детали.


Выбор и обоснование методов газопламенного напыления
06/Jan/2017 06:47

Одним из широко распространенных методов восстановления деталей машин является газопламенное напыление (наплавка) порошковыми материалами. Область использования метода весьма разнообразна: от нанесения износостойких покрытий на рабочие поверхности органов сельскохозяйственных машин, до восстановления сложных и точных деталей.


Организация управления использования машинно-тракторного парка СПК «Чекрушанский»
06/Jan/2017 05:34

Современное и качественное выполнение работ с минимальными затратами труда и средств немыслимо в сельскохозяйственном производстве без четкой организации труда и управления единой инженерно-технической службой, обеспечивающей работоспособность и эффективное использование техники.


Анализ использования машинно-тракторного парка СПК «Чекрушанский»
06/Jan/2017 05:32

За последние годы машинно-тракторный парк сельскохозяйственных предприятий развивался быстрыми темпами. Вместо считавшихся ранее мощными тракторов в 80-100 л.с. в настоящее время на полях работают тракторы мощностью 240-300 л.с., дающие возможность проведения при обработке почвы 4-5 рабочих операций одновременно. Разработаны автоматизированные, комплексные механизированные линии. Основное требование, предъявляемое к ним – надежность. Но сельскохозяйственные предприятия могут полагаться на свой машинно-тракторный парк только в том случае, если будет обеспечена их полная работоспособность.


Специализация производства СПК «Чекрушанский»
06/Jan/2017 05:28

Специализация производства - это процесс сосредоточения ресурсов на производство определенного вида товарной продукции.


Обеспеченность хозяйства СПК «Чекрушанский» энергоресурсами
06/Jan/2017 05:21

Уровень насыщенности хозяйства энергетическими мощностями характеризуют два показателя. Это энергообеспеченность хозяйства и энерговооруженность труда. Энергообеспеченность хозяйства характеризуется размером энергомощностей (л.с.), приходящихся на единицу земельной площади (100га сельскохозяйственных угодий и пашни). Энерговооруженность труда определяется размером энергомощностей (л.с.) в расчете на одного среднегодового работника, занятого в сельскохозяйственном производстве.


Обеспеченность хозяйства СПК «Чекрушанский» фондами
06/Jan/2017 05:19

Фонды - это денежное выражение стоимости средств производства. Все фонды подразделяются на основные и оборотные фонды. Основные фонды - это стоимость таких средств производства, которые участвуют в нескольких производственных циклах и свою стоимость переносят на созданный продукт по частям в виде амортизации. Оборотные фонды - это стоимость таких средств производства, которые участвуют в производстве всего один производственный цикл и свою стоимость переносят на готовый продукт сразу. Состав и структура основных фондов представлены в таблице 1.6.


Основные экономические показатели СПК «Чекрушанский»
06/Jan/2017 05:17

Перед рассмотрением основных экономических показателей, необходимо, прежде всего, рассмотреть экономические показатели СПК «Чекрушанский» за 2007-2009 годы, которые размещены в таблице 1.3.


Местоположение и природно-климатические условия СПК «Чекрушанский»
05/Jan/2017 20:13

Местоположение и природно-климатические условия СПК «Чекрушанский» существует с 1954 года на базе бывших колхозов «Заря революции», «Боец революции», «Красный партизан», «имени Нариманова». Хозяйство расположено в западной части района, в северной природно-сельскохозяйственной зоне. Центральная усадьба расположена в селе Чекрушево, в 5 км от районного центра. СПК «Чекрушанский» реорганизован из СПК «Рассвет» 12 апреля 2009 года.


Охрана окружающей среды на предприятии машиностроения и металлообработки
05/Jan/2017 06:42

Предприятия машиностроения и металлообработки, наряду с другими промышленными предприятиями, вносят свой вклад в загрязнение окружающей среды. Вредные вещества, отходы производства, попадают не только в атмосферу, но и в водную среду, почву, оказывают влияние на растительный и животный мир. Охрана окружающей среды должна иметь для отрасли важное значение.


Пожарная безопасность на сборочном участке
05/Jan/2017 06:39

Пожары на производстве представляют большую опасность для работающих и причиняют значительный материальный ущерб. Поэтому вопросы пожарной безопасности в нашей стране рассматриваются как имеющие государственную важность.


Техника безопасности при сборке торсионной подвески
05/Jan/2017 06:37

Сборка торсионной подвески прицепа должна производиться на специально подготовленном для этих целей посту, оснащенном необходимым инструментом, приспособлениями, организационной оснасткой и подъёмно-транспортными устройствами.


Техника безопасности при изготовлении деталей торсионной подвески
05/Jan/2017 06:34

При изготовлении деталей торсионной подвески прицепа для легковых автомобилей используются такие технологические операции как: резка заготовок на абразивно-отрезном станке, операции механической обработки деталей и сварочные операции.


Сборка торсионной подвески прицепа «Сармат-8232»
05/Jan/2017 06:32

Сборка торсионной подвески прицепа для легковых автомобилей «Сармат-8232» не требует применения специального оборудования, так как все узлы подвески обладают небольшим весом и собираются с использованием обычного резьбозавертывающего инструмента. При программе выпуска легковых прицепов соответствующей программе ОАО «ПО Сармат» целесообразна организация постовой сборки. В этом случае на сборочном участке организуются несколько сборочных постов, на каждом из которых производится сборка прицепа полностью. Сборка торсионной подвески в общей сборке прицепа будет составлять только одну, но существенную часть, от качества выполнения которой будет зависеть надежность подвески.


Описание технологического процесса изготовления детали «Цапфа рычага»
05/Jan/2017 06:28

Механическая обработка заготовки детали «Цапфа рычага» начинается с операций получения установочных баз заготовки. Установочными базами заготовки для обработки поверхностей 1, 3, 6 и 7 будут являться торцевые поверхности 2 и 3, а также центровые отверстия, выполненные в заготовке. Для выполнения операций подготовки установочных баз используем фрезерно-центровальный станок МР-71М и специальное приспособление тисочного типа. В качестве режущего инструмента применяем фрезу торцовую диаметром 45 мм с вставными пластинами Т5К10. Операционный эскиз фрезерно-центровальной операции приведен на рисунке 17.


Характеристика детали «Цапфа рычага»
05/Jan/2017 06:07

Деталь «Цапфа рычага» является составным элементом продольного рычага торсионной подвески прицепа для легковых автомобилей «Сармат-8232». Она предназначена для перехода от основной трубы продольного рычага к шарниру крепления продольного рычага на раме прицепа. Конструкция и основные рабочие поверхности детали приведены на рисунке 15.


Описание конструкции модернизированной торсионной подвески прицепа «Сармат -8232»
05/Jan/2017 05:55

Модернизированная подвеска прицепа «Сармат-8232» по упругим характеристика является полным аналогом пружинной подвески прицепа, так как обеспечивает такие же ходы колес прицепа, что и при их пружинной подвеске. Конструктивно торсионная подвеска существенно отличается от пружинной. При пружинной подвеске колес на двух цилиндрических пружинах колеса прицепа устанавливались на цапфах балки оси, в торсионной подвеске каждое колесо установлено на цапфе своего продольного рычага. Иначе говоря, пружинная подвеска представляет собой зависимую подвеску, а торсионная – независимую.


Страница 12    Предыдущая     13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23     Следующая


Поделитесь нами в соц. сетях -

 
/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
 /Блог семьи Богуна/                  

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!

 

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
© 2010-2021 СтудБаза Сергей Богун