Главная       Продать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Блог
Психологічні особливості проявів антисоціальної поведінки підлітків
13/Jan/2016 11:47

Перед тим, як розглядати особливості проявів антисоціальної поведінки підлітків, варто звернути увагу на фактори ризику антисоціальної поведінки. Факторами ризику антисоціальної поведінки дітей та молоді в умовах сьогодення є цілий ряд причин.


Особливості соціального розвитку особистості у підлітковому віці
13/Jan/2016 11:31

Підлітковий вік – це один із найважливіших та найскладніших етапів життя та психічного розвитку людини. В ньому багато джерел і починань всього подальшого становлення особистості.


Антисоціальна поведінка як психологічний феномен
13/Jan/2016 11:01

Антисоціальна поведінка виникає, коли особа протиставляє себе всьому і всім – моралі, закону, людям. Такій особистості, як правило, вистачає власної концепції існування; для заспокоєння своїх інтересів вона не зупиняється перед нормами та цінностями суспільства, не є вразливою до життєвих ситуації та долі інших людей.


Надання методичних рекомендацій педагогам спеціалізованих навчальних закладів щодо проведення коррекційної роботи з глухими та слабочуючими дітьми
13/Jan/2016 10:49

На скільки серйозними будуть наслідки дефекту на розвиток особистості, залежить, головним чином, від середовища виховання, відношення до нечуючої дитини з боку близьких і їх соціальних установок, відображаючих особистісні реакції по відношенню до дефекту дитини. Враховуючи це, необхідно зазначити, щоб допомогти дитині з вадою слуху розвиватися в усіх напрямках необхідна сумісна робота як педагогів так і батьків.


Аналіз отриманих результатів проведеного дослідження наявності переважання наочно-образного мислення у дітей з вадами слуху над словесно-логічним
13/Jan/2016 10:47

Провівши аналіз результатів отриманих кожною дитиною окремо під час проведеного дослідження спробуємо узагальнити та проаналізувати отримані дані.


Отримання попередніх результатів дослідження стосовно особливостей пізнавальної сфери у дітей з вадами слуху
13/Jan/2016 10:41

У третьому класі, де проходило дослідження, навчається 7 дітей: 3 хлопчика та 4 дівчинки. Діти віком 10-11 років. Шестеро дітей мають чуючих батьків, одна дитина із сім ї глухих. У досліджуваному четвертому класі навчається 8 дітей: 3 хлопчики та 5 дівчаток. Шестеро дітей мають чуючих батьків, дві дитини із сім ї глухих. Всі діти мають батьків, які цікавляться їх здоров ям, навчанням та вихованням у школі-інтернаті.


Методики дослідження наочно-образного та словесно-логічного мислення у дітей з порушенням слуху
13/Jan/2016 10:33

Для дослідження наочно-образного мислення у дітей застосовують дитячий варіант прогресивних матриць Дж. Равена, який включає 36 кольорових матриць-завдань. Матриці розташовані на окремих аркушах у трьох серіях: А, Ав, В (по 12 у кожній серії). Кожна матриця представлена малюнков у вигляді набору знаків і з вирізаним фрагментом. Нижче пропонується набір фрагментів, серед яких знаходиться необхідний. Дитині необхідно відслідкувати логічний ланцюжок розташування знаків і вибрати фрагмент, який відсутній.


Методики дослідження зорового сприйняття у глухих та слабочуючих дітей
13/Jan/2016 10:29

З метою вивчення зорового сприйняття у глухих і слабочуючих дітей в психології використовують методику “Впізнавання фігур”, методику Головіної Т.Н. дослідження здатності до цілісного сприйняття форми предметів та методику шифровки символів.


Застосування методу спостереження та вивчення анамнезу життя дітей з вадами слуху для виявлення порушень у їх пізнавальній діяльності
13/Jan/2016 10:26

Для загального ознайомлення з певними особливостями дітей з порушенням слуху на початку був зібраний анамнез життя кожної досліджуваної дитини.


МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІЗНАВАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ
13/Jan/2016 10:25

Теоретичний аналіз особливостей психічних функцій у дітей з порушенням слуху підтвердив тезу про наявність компенсаторної функції зорового аналізатора у глухих та слабкочуючих дітей, в результаті чого у них наочно-зорові форми пізнання переважають над словесно-логічними.


Вплив порушення мовного розвитку дітей з вадами слуху на протікання їх психічних процесів
13/Jan/2016 10:20

У розвитку дитини слух і мова тісно пов язані між собою. Оволодіння мовою — однією з центральних найважливіших психічних функцій, у визначальному ступені залежить від слуху. Дитина, що має серйозні дефекти слуху, не зможе самостійно навчитися говорити, тому що нечітко сприймає звукову мову, не чує звукових зразків. Слух має виняткове значення для формування вимовної сторони мови. Дитина з вадами слуху не може контролювати власну вимову. Відповідно від цього в значній мірі страждає його усне мовлення. Всі ці фактори негативно впливають на процес оволодіння всією складною системою мови, а отже, обмежують можливості навчання й пізнання навколишнього світу. Мова лежить в основі розвитку інших пізнавальних процесів, тому її відсутність або недорозвинення порушує розумову діяльність [14].


Характеристика психічних функцій у дітей з порушенням слуху
13/Jan/2016 10:17

В сурдопедагогіці за основу вивчення і вирішення проблеми порушеного розвитку дитини зі слуховою депривацією складають саме загальнотеоретичні ідеї Л.С.Виготського [10]. Зпираючись на системний похід до аналізу структури дефекту, необхідно оцінювати причинну обумовленість зміни розвитку у такої дитини з врахуванням первинного дефекту, який обумовлює цілий ряд порушень, різноманітних за своїм характером, силою та значимостю. Однак загальним для таких дітей є те, що виникші на тому чи іншому етапі онтогенезу порушення впливають на процес його подальшого розвитку. У дітей з порушеним слухом спостерігається один із видів психічного дизонтогенезу — дефіцитарний розвиток, який відрізняється рядом особливостей. Даний вид дизонтогенезу передбачає наявність первинного дефекту аналізатора або соматичної системи, що обумовлює недорозвиток психичесних функцій, формування яких знаходиться в безпосередній залежності від первинної симптоматики. Тому, якщо співставляти тенденції розвитку дитини в нормі і в умовах порушеного розвитку, то слід відмітити: для нормального розвитку дитини характерно, що основу складних механізмів координації нових зв язків виконує гетерохронія, а для дитини з обмеженими можливостями здоров я характерна диспропорція в розвитку, яка має назву асинхронія , в якій проявляється явище ретардації, останнє розглядається, як незавершеність, відставання в окремих періодах розвитку [1].


Визначення поняття психічні функції та особливості їх проявів в дитячому віці
13/Jan/2016 10:13

Перш ніж розглянути питання щодо особливостей психічних функцій у дітей з порушенням слуху надамо визначення поняттю “психічні функції” та відслідкуємо особливості їх проявів в дитячому віці.


ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХІЧНИХ ФУНКЦІЙ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ
13/Jan/2016 10:11

В сурдопедагогіці за основу вивчення і вирішення проблеми порушеного розвитку дитини зі слуховою депривацією складають загальнотеоретичні ідеї Л.С. Виготського. На його думку глухота як органічний дефект, що розглядається виключно з боку фізичного розвитку та формування дитини, не є вадою особливо тяжкою. Більшою мірою ця вада залишається більш або менш ізольованою, її прямий вплив на розвиток в цілому порівняно невеликий; вона не викликає зазвичай будь-яких особливо тяжких порушень і затримок в загальному розвитку. Але викликана цим дефектом німота, відсутність людської мови, неможливість оволодіння мовою створюють одне з найтяжчих ускладнень всього культурного розвитку такої дитини. Весь культурний розвиток глухої дитини буде протікати за іншим руслом, ніж нормальної [10].


План проведення етичної бесіди на тему Весняні посмішки
13/Jan/2016 09:58

Мета: Виховувати в учнів почуття гумору, любов до читання книг – як одного з основних джерел збагачення знаннями, почуття обов’язку. Сприяти згуртуванню колективу класу, розвитку індивідуальності, акторських та творчих здібностей. Активізувати основні психічні процеси: пам’ять, мислення, увагу, уяву.


План проведення етичної бесіди на тему „Будь чуйним і уважним“
13/Jan/2016 09:47

Мета: встановити рівень сформованості уявлення учнів про чуйність та уважність до інших – дорослих, товаришів; надалі виховувати ці позитивні якості характеру особистості.


Аналіз вихованості гуманних взаємин між молодшими школярами на основі підготовки і проведення колективно творчих справ
13/Jan/2016 09:42

Проведення дослідження передбачало реалізацію експериментальної роботи в школі з дітьми. Особливістю цього етапу є аналіз результатів процесу виховання гуманних взаємин молодших школярів після проведеної етичної бесіди, виховного заходу, конкурсів та виставки. Для цього ми використали наступні методики: анкета для вивчення взаємин однокласників, Соціометрична методика (по Фрідману) „Оцінка другу“.


Технологія процесу виховання гуманних взаємин у молодших школярів в процесі підготовки колективної творчої діяльності
13/Jan/2016 09:37

Гуманні взаємини між людьми, взаємна повага є неодмінними принципами морального виховання. Вони визначають необхідність виховання у дітей високих і благородних якостей – доброти, чуйності, співчуття. Ці характеристики поведінки дитини, як відомо, виховуються у процесі засвоєння учнями індивідуального і суспільного досвіду, за допомогою творів мистецтва, у реальних життєвих ситуаціях.


Аналіз стану сформованості гуманних взаємин молодших школярів
13/Jan/2016 09:21

Наступним етапом роботи стало визначення стану досліджуваної проблеми в практиці роботи загальноосвітніх шкіл.


Конфлікт – гальмуючий фактор у формуванні гуманних взаємин між молодшими школярами
13/Jan/2016 09:16

Учителі, психологи, соціальні працівники, психотерапевти, батьки відзначають, що діти вже не такі як раніше. Навіть ті, хто приходить до першого класу, не є такими відкритими та наївними, як їх ровесники ще кілька років тому. Діти грають в інші ігри, дивляться інші телепередачі, інакше спілкуються, по-іншому складаються їхні стосунки з батьками та ровесниками. Немало дітей з раннього віку не мають можливості навчатись у школі, зазнають різних форм насильства, потрапляють у наркозалежність, старцюють.


Категоріальний аналіз базових понять дослідження
13/Jan/2016 09:05

„Гуманізм“ є вихідною категорією для характеристики поняття „гуманізація виховання“, визначення сутності, змісту та організації цілеспрямованої виховної роботи з гуманізації взаємин учнів.


Гуманізація навчально-виховного процесу та її реалізація в історії розвитку педагогічної думки
13/Jan/2016 08:59

Становлення української державності, відмова від авторитарних методів управління державою, побудова громадянського суспільства потребує впровадження у роботу загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів інноваційних методів, прийомів, засобів та форм шкільного виховання. Нова соціальна реальність (загострення економічних, політичних, національних суперечностей) змінила пріоритети життєвих цінностей та ідеали, призвела до зниження рівня духовності суспільства, його криміналізації, прагматизації мислення, погіршення людських взаємин, зниження рівня культури. Тому як ніколи гостро постає питання гуманізації національної освіти.


Педагогічні умови особистісно-розвиваючого навчання в початкових класах
12/Jan/2016 11:52

Оновлення суспільста- складний, суперечливий і тривалий процес. Він пов’язаний із пошуком нових шляхів, здійсненням перетворень у всіх сферах життєдіяльності людини, зокрема в галузі освіти. Державі потрібні суспільно активні, творчі особистості. Саме це завдання постає перед закладами народної освіти, мета яких-створення сприятливого середовища для розвитку особистості дитини. Для того, щоб успішно розв’язати це завдання, необхідно всебічно стимулювати учнів до особистісного розвитку, розбудити в них свідоме бажання постійно займатися самоосвітою, яка є одним з важливим структурних елементів системи освіти, що прийнята в Україні.


Перспективний педагогічний досвід учителів початкової школи щодо особистісно-розвиваючого навчання
12/Jan/2016 11:39

В концепції розвитку загальної середньої ос­віти, яка задекларована в 2000 році, зазначено Освіта XXI століття - це освіта для людини. її стрижень - розвивальна, культурологічна, домінан­тна виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє вико­ристовувати набуті знання і вміння для творчого розв язання проблем, критично мислити, опраць­овувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни .


Психолого-педагогічні і вікові особливості молодшого школяра, як передумова створення особистісно-розвиваючого навчання
12/Jan/2016 11:33

Концепції розвитку особистості, як розгортання певних «структур» або «планів», які від початку існують в особливому згорнутому стані в людині, мають давню історію і є актуальними в сучасній філософії і психології особистості. Одна з причин їхньої стійкості — довільне і, сказати б, зручне перенесення законів розвитку організму на особистість у цілому. Біологія ніяк не може звільнитися від епігенетичних уявлень про розвиток живого організму, хоча ці уявлення і суперечать новим науковим фактам. Абсолютна більшість розуміє процес розвитку біологічної істоти як розгортання і реалізацію генетичної програми.[26,6]


Психолого-педагогічні підходи та дослідження видатних психологів та педагогів щодо розвиваючого навчання
12/Jan/2016 11:30

Належність людини до певного суспільства, класу певним чином позначається на її особистості і діяльності. Особистість першокласника формується під впливом зовнішніх умов життя. На формування цієї особистості, крім соціальних факторів, мають вагомий вплив і біологічні. Ці фактори не можна протиставляти, вважаючи їх незалежними один від одного. Те, що набуває особистість першокласника у результаті впливів навколишнього середовища, й те, що є в індивіді від природи, тісно пов язані між собою. Ди­тина формується під впливом зовнішніх умов життя й діяльності через внутрішні умови, тобто природні та набуті за життя якості, які вона має.


Сутність «особистісно-розвиваючого навчання» в учнів початкової школи,його суть
12/Jan/2016 11:24

Проблема розвитку існує з тих пір, як людство поча­ло усвідомлено спрямовувати свої зусилля на підготов­ку дітей до виживання. Про це свідчать археологічні знахідки та елементи минулого в сучасних мовах, у житті та звичаях різних народів, ігри для розвитку кмітливості, загадки, розваги, головоломки, які дій­шли до нас із глибин століть. З появою писемності по­дібні свідчення набули системного характеру. Одним із перших реалізував у процесі навчання ідею розвитку давньокитайський мислитель Конфуцій (прибл. 551— 479 до н. є.), прізвище якого означає «учитель Кун». У його школі навчання проводилось у формі вільних бе­сід, спільних роздумів, дискусій. Для Конфуція голов­ним було не озброєння учнів конкретними знаннями, а їх ґрунтовний загальний розвиток, моральне і духовне піднесення. Його ідеї у різні часи розвивали давньо­грецькі мислителі Сократ (прибл. 470—399 до н. є.), Демокріт (прибл. 470 (460) — прибл. 380 (370) до н. є.), давньоримський філософ Квінтіліан (прибл. 35 — прибл. 96), італійський педагог-гуманіст Вітторіно да Фельтре (1378—1446), французький філософ, письмен­ник Мішель де Монтень (1533—1592), Я.-А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо.


Аналіз апробації експериментальної ігрової технології у навчально-виховному процесі
11/Jan/2016 18:02

Найефективнішим способом навчити дитину мислити творчо є гра, і особливо гра розвиваюча. Дослідження психологів показують, що продуктивному творчому мисленню сприяє оволодіння спеціальними способами. До таких способів належать: виділення протилежних властивостей, пошук аналогій, асоціювання понять, ставлення запитань, генерування ідей, зміна альтернативи, комбінування.


Розвивальна ігрова технологія “Пізнайко”
11/Jan/2016 18:00

Стратегія розвитку освіти в Україні відповідно до національної програми “Освіта” передбачає використання сучасних технологій для створення системи освіти, яка б відповідала стандартам ХХІ ст. До таких наукових розробок належить система розвивального навчання, що є зразком принципово нової системи освіти. Його основна мета – розвиток здібностей дитини, пізнавальної активності та пізнавальної діяльності на відміну від “навчання”, де відбувається механічне засвоєння знань.


Діагностика рівня пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку
11/Jan/2016 17:57

Для визначення рівня пізнавальної активності учнів початкових класів ми використали метод анкетування – метод збору статистичного матеріалу шляхом опитування досліджуваних. Цей метод був розроблений у Харківському Науково-методичному педагогічному центрі управління освіти Б.Пашневим. Він дає змогу визначити рівень пізнавальної активності учня й порівняти його з нормативними показниками для різних вікових груп. “Пізнавальна, розумова активність лежить в основі будь-якої навчальної діяльності школяра на усіх вікових етапах його розвитку. Пізнавальну активність зумовлюють: швидкість психічних процесів; легкість пробудження активності; її напруженість; потреба в розумових зусиллях і враженнях; наполегливість у засвоєнні нового матеріалу” [ 30, 7]. Анкета складається з 52 запитань, з яких 42 запитання спрямовані на вивчення пізнавальної активності, а 10 запитань – на дослідження показника відвертості або соціальної бажаності відповідей (див. додаток 4).


Досвід учителів шкіл Житомирщини
11/Jan/2016 17:56

Для підтвердження гіпотези про ефективний вплив ігрових технологій в процесі навчання на пізнавальну активність молодших школярів нами було вивчено досвід організації навчання сучасних вчителів.


Ігрова технологія “Граматика фантазії” Джані Радарі
11/Jan/2016 17:54

Джанні Радарі є автором багатьох вправ, методичних розробок, які розвивають творчі мислення дітей. Ці вправи зібрані і книзі “Граматика фантазії”. Основний зміст книги складають питання різностороннього виховання людини, формування її неповторної індивідуальності. Пропонуємо модифікацію його відомої вправи “Біном фантазії”. “На прохання вчителя учні називають іменники. Їх записують на дошці парами в колонку. Наприклад, один учень сказав слово “дерево”, інший - “телефон ”. Їм треба придумати асоціації, зв’язуючи ці пари слів. Наприклад: телефон кольору дерева; стукає по телефону як по дереву; вітер зігнув дерево як трубку телефону тощо. Хто придумав найоригінальнішу асоціацію, той і виграв. Усі складені вислови діти записують у зошит ”[16, 83-85].


Розвивальні ігри Б.Нікітіна та Л.Нікітіна
11/Jan/2016 17:43

Родина Нікітіних ( Б. Нікітін та Л.Нікітін) створила власну систему розвивальних ігор “Унікуб” або “Універсальні кубики”. Вони вводять дитину у світ тривимірного простору. А розвиток просторового мислення у ранньому віці дасть змогу згодом надзвичайно легко оволодіти геометрією, кресленням, стереометрією та подібними їм науками.


Методика колективної і творчої діяльності І. Іванова
11/Jan/2016 17:40

КТС (колективна творча справа) – це спосіб організації діяльності школярів, що передбачає три основні фази: 1) підготовка, 2) виконання, 3) контроль. І. Карпенчук зазначає, що у процесі проведення колективних творчих справ слід враховувати вік школярів. Наприклад, форми КТС для молодших школярів повинні вводити їх в світ казки, гри, фантазії, формувати трудові навички, перші уявлення про колективні справи і уміння проектувати їх. Школярам середнього віку можна запропонувати КТС, пов’язані із пошуковою роботою. Однак найбільш ефективно діє КТС у старшокласників, якщо вони мають навчальний організаторський характер цікавих справ для молодших школярів


Умови розвитку пізнавальної активності в початковій школі засобами ігрових технологій
11/Jan/2016 17:31

Сучасна дидактика, звертаючись до ігрових технологій навчання на уроках, вбачає в них можливості ефективної взаємодії педагога і учнів, продуктивної форми їх спілкування з властивими їм елементами змагання, непідробної цікавості. Потрапляючи до школи після дитячого садка, молодший школяр зустрічається з таким видом діяльності, як навчання. Але гра залишається важливим засобом не лише відпочинку, а й творчого пізнання життя. Ігрова позиція – могутній засіб виховного впливу на дітей. В.Шаталов зазначає: ”Придивіться: чи не дуже рано згасає наш педагогічний інтерес до ігор, які вірою і правдою завжди служили й покликані служити розвиткові кмітливості та пізнання цікавості дітей на всіх без винятку, вікових рівнях. Відомо, що ті діти, з яких на уроці й слова не витягти, в іграх активні. Вони можуть повернути хід гри так, що деякі відмінники тільки руками розведуть. Їхні дії відзначаються глибиною мислення. Мислення сміливого, масштабного, не стандартного” [46, 64-65]. Ігрова технологія як метод навчання має свої особливості. З одного боку, в її сутності закладена ігрова дія, за допомогою гри формуються певні якості особистості: увага, спостережливість, пам’ять, розвивається мислення, виявляються творчі здібності, самостійність, ініціатива. З іншого боку гра розв’язує певну дидактичну задачу у навчанні: вивчення нового матеріалу, повторення і закріплення вивченого, формування трудових умінь і навичок, використання знань на практиці. Ігрова технологія стимулює розвиток пізнавальної активності учнів, викликає позитивні емоції, бадьорий настрій, життєрадісність, бажання вчитися. Різноманітні ігрові дії підтримують і посилюють інтерес до навчального предмета. При цьому до процесів запам’ятовування, осмислення, підключаються глибокі переживання особистості, які роблять їх інтенсивнішими, результативнішими, і навчання проходить без особливих зусиль при великому емоційному піднесенні. При наявності інтересу до предмету діти активно включаються в учбову діяльність, жадібно сприймають пізнавальний матеріал.


Особливості пізнавальної активності та ігрової діяльності у молодшому шкільному віці
11/Jan/2016 17:28

У початковій школі часто використовуються дидактичні ігрові технології (сюжетні, предметні, змагальні). Вони включають такі складові елементи, як ігрова задача, ігрові мотиви, навчальні рішення задач. В результаті школярі набувають нових знань по змісту гри. “На відміну від прямої постановки навчальної задачі , як це відбувається на уроці, в дидактичній грі вона виникає як ігрова задача самої дитини. Способи її виконання є навчальними” [6, 129]. Д.Ельконін зазначає , “центральним моментом дидактичної гри є протиріччя між ігровими мотивами і не ігровими способами діяльності... В результаті змінюється вся діяльність в цілому. Те, що було умовою гри і другорядним елементом діяльності, набуло для дитини більш змістовне значення, яке все більш і більш не залежить від гри” [11, 220]. Таким чином дидактичні ігри впливають на розвиток пізнавальної активності.


Сутність, зміст і класифікація ігрових технологій як педагогічних
11/Jan/2016 17:26

В українському педагогічному словнику “технологія навчання” розглядається як системний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання й засвоєння знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти [9, 331]. В. Бондар зазначає, що технологія – “це сукупність засобів та способів діяльності (прийомів і навичок), які використовуються в будь-якій сфері з опорою на досвід та теоретичні знання“ [4, 33]. Педагогічна технологія як новий напрям в педагогіці зародилася більше 60 років тому в США. Використання поняття “педагогічна технологія пов’язується з багатьма чинниками. “По–перше стрімкий розвиток науково – технічного прогресу зумовив технологізацію не тільки виробничої галузі, а й втрутився в гуманітарні галузі знань. По-друге звернення до технології зумовлювалося незадовільним станом традиційних форм і методів навчання. Сам термін “технологія” стосовно навчального процесу було вжито у 1886 р. американцем Дж. Саллі” [3, 23].Вона отримала визнання у багатьох країнах у 70-80-х роках ХХ століття. Л. Загрекова підкреслює, що предметом педагогічної технології є конструювання системи освіти та професійної підготовки. “Специфіка технології полягає в тому, що в ній проектуються та здійснюється такий навчальний процес, який повинен гарантувати досягнення навчальних цілей” [12, 58].


Пізнавальна активність в структурі навчально – пізнавальної діяльності учнів початкових класів
11/Jan/2016 17:20

Важливу роль у формуванні особистості відіграє активність. Залежно від того, що людина робить(тобто, якого змісту її діяльність), як робить (способи діяльності), від організації й умов цієї діяльності і від того ставлення, яке ця діяльність викликає у людини в неї формуються відповідні нахили, здібності й якості характеру, закріплюються певні знання. В працях науковців немає єдиного підходу до визначення поняття “пізнавальна активність”, хоч у багатьох дослідженнях учені називають істотні риси цього поняття. Так, у працях Д. Вількєєва, Б. Осипова, Н.Половникової підкреслюється вольова та емоційна настроєність суб’єкта як важливий показник активності школяра: готовність і прагнення до енергійного оволодіння знаннями [35, 25], “психічний стан, який виявляється в настрої вирішувати інтелектуальні завдання”[5, 9].


Методичні рекомендації, щодо покращення емоційного стану пацієнтів у післяопераційний період
11/Jan/2016 11:22

В своїй науковій праці ми, досліджуючи проблему особливостей емоційної сфери післяопераційних хворих, вважаємо, що буде доцільно надати методичні рекомендації щодо зменшення емоційних проявів та покращення емоційного стану пацієнтів у післяопераційний період.


Порівняльний аналіз результатів дослідження залежності рівня тривоги післяопераційних хворих від об єму хірургічного втручання
11/Jan/2016 11:20

Досліджуючи особливості емоційних проявів у пацієнтів в післяопераційному періоді, ми помітили деякі відмінності у характері скарг та результатах експериментально-психологічного дослідження.


Процедура дослідження тривожних станів у пацієнтів з різним об’ємом хірургічного втручання
11/Jan/2016 11:11

Нагадаємо, що вся вибірка хворих була поділена на дві групи: до складу першої (І) групи входили хворі об єм та складність хірургічного втручання були значним, до другої (ІІ) – пацієнти з незначним і не дуже складним хірургічним втручанням.


Методики дослідження рівня тривоги у післяопераційних хворих
11/Jan/2016 11:04

Крім клінічного інтерв ю, для дослідження проявів тривоги у пацієнтів в післяопераційний період використовують наступні методики: шкалу реактивної і особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна, госпітальну шкала тривоги і депресії HADS, методику диференційної діагностики депресивних станів Зунге (адаптація Т. І. Балашової), методику визначення стресостійкості та соціальної адаптації Холмса - Раге). Розглянемо зміст цих методик більш детально.


Метод клінічного інтерв ю у роботі з пацієнтами в післяопераційному періоді
11/Jan/2016 11:00

Клінічне інтерв ю або клінічна бесіда у роботі з пацієнтами в післяопераційному періоді, зазвичай включає вислуховування скарг пацієнта, збір анамнестичних даних, спостереження за ним, формування первинної гіпотези наявних розладів.


Методи і методики дослідження емоційних станів післяопераційних хворих
11/Jan/2016 10:58

Емоційний стан пацієнтів хірургічного відділення в післяопераційному відділенні потребує вивчення і психологічного дослідження. В зв язку з гострим початком захворювання або тривалої хронифікації патології , ймовірність виникнення ускладнень дуже велика, що в свою чергу призведе до виникнення емоційних порушень у пацієнтів. Оскільки пацієнти в післяопераційному періоді переживають операційний стрес, дуже важливо вивчати протікання емоційних процесів у них, що допоможе ефективно надавати психологічну і медичну допомогу. Основним інструментом в практичній діяльності психолога з хворими в післяопераційному періоді є проведення експериментально психологічного дослідження з використанням психодіагностичних методик [39].


Тривога, як основний прояв операційного стресу у післяопераційних хворих
11/Jan/2016 10:54

Б.Д. Карвасарський зазначає, що операційний стрес викликає найбільш могутній прояв емоцій та комплексну фізіологічну реакцію. Виявилося, що на несприятливі впливи різного роду — холод, утома, страх, приниження, біль та інш. – організм відповідає не тільки захисною реакцією на даний вплив, але і загальним, однотипним комплексним проявом не залежно від того, який саме подразник діє на організм в даний момент. Він підкреслює, що інтенсивність адаптаційної активності, що розвивається, залежить не від фізичної сили впливу, а від особистісної значимості діючого фактора [25].


Емоційна сфера пацієнтів з хірургічною патологією
11/Jan/2016 10:44

Відомо, що емоції, що супроводжують життя людини з моменту її народження й всю наступну навчальну, трудову, суспільну діяльність, несуть яскраве суб єктивне фарбування, оцінку навколишніх подій, кінцевих результатів його діяльності. У той же час емоційна реакція містить чіткі об єктивні фізіологічні компоненти.


Психологія емоційної сфери людини
11/Jan/2016 10:22

Пізнаючи дійсність людина так чи інакше визначає своє ставлення до предметів, явищ, подій, до інших людей, до власної особистості: одне викликає в ній радість, інше - засмучує, третє - ображає. Радість, сум, образа, гнів, страх та інше - все це різні види суб єктивного відношення людини до дійсності.


Теоретичний аналіз проблеми особливостей емоційної сфери післяопераційних хворих
11/Jan/2016 10:13

Проблема емоційного стану хворих з хірургічною патологією обговорюється в багатьох наукових працях. Тому, в роботі психолога з пацієнтами, які потребують або перенесли оперативне втручання, визначення вихідних теоретичних позицій, підходів та концепцій набувають особливого значення.


Основні напрямки педагогічного впливу на спілкування школярів
10/Jan/2016 22:19

Однією з найважливіших умов ефективності виховних впливів колективу є така організація його життєдіяльності, що надає максимальні можливості для спілкування школярів і сприяє йому.


Юнацька дружба
10/Jan/2016 22:12

Щоб з ясувати критерії юнацької дружби , підліткам пропонували дописати декілька незакінчених речень типу: “ Друг – це той, хто...”; “Із другом я часто ...”; “Друг і приятель не зовсім те й саме, тому що...” При цьому з ясувалися два головних критерії дружби: вказівки на взаємодопомогу і вірність; вказівки на психологічну близькість ( відповіді типу: “... хто мене розуміє” “...хто мене любить”, “... з ким можна говорити про все” і т.п.). Хоча відповіді першого типу зустрічаються частіше, особливо в юнаків, з віком потреба в психологічній близькості збільшується, досягаючи свого апогею в 18-19-літніх. У дівчат ця потреба у всіх вікових періодах виражена значно сильніше, ніж у юнаків.


Спонтанні групи і вільне спілкування
10/Jan/2016 22:11

Д.І. Фельдштейн виділяє три форми спілкування підлітків: інтимно-особисту, стихійно-групову, соціально-орієнтовану


Особистість в організованому колективі – шкільний клас
10/Jan/2016 22:08

Найважливіший колектив, до якого належить підліток і під впливом якого формується його особистість — це шкільний клас.


Суспільство однолітків як фактор соціалізації
10/Jan/2016 22:03

Одна з головних тенденцій перехідного віку - переорієнтація підлітка і юнака з батьків, вчителів і взагалі старших на ровесників, більш-менш рівних собі по положенню. Ця переорієнтація може відбуватися повільно і поступово або стрибкоподібно і бурхливо, вона по-різному виражена в різних сферах діяльності, у яких престиж старших і однолітків, як мі бачили, неоднаковий, але така переорієнтація відбувається обов язково.


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ АЛКОГОЛЬНОЇ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ І ЮНАКІВ
10/Jan/2016 06:52

Мета експериментального дослідження: визначити акцентуації характеру підлітків, рівень соціальної підтримки і неправильного типу сімейного виховання та вплив поєднання цих чинників на формування алкоголізму в підлітковому і юнацькому віці.


Діагностика батьківського типу виховання при визначенні причин формування адиктивної поведінки у неповнолітніх
10/Jan/2016 06:42

Як ми вже зазначали, у формуванні алкогольної адиктивної поведінки в підлітковому віці приймають участь не тільки наявні акцентуації характеру неповнолітніх та їх соціальні стосунки, а й інші чинники, до яких належать типи сімейних відношень у сім ї, що визначають характер сімейного виховання.


Визначення акцентуйованих рис особистості підлітка та рівня соціальної підтримки з боку оточуючих
10/Jan/2016 06:39

Для визначення типів акцентуацій у підлітків нами було використано методику „Опитувальник акцентуйованих рис особистості Шмішека”.


Вивчення анамнезу життя та застосування методу клінічного інтерв’ю для визначення ризику формування алкогольної адиктивної поведінки у підлітків і юнаків
10/Jan/2016 06:36

На думку В.Д Менделевича, клінічне інтерв’ю – це метод отримання інформації стосовно індивідуально-психологічних якостей особистості, психологічних феноменів і психопатологічних симптомів та синдромів, внутрішньої картини хвороби пацієнта, а також спосіб психологічного впливу на людину, що здійснюється безпосередньо на основі особистісного контакту психолога і клієнта [39].


РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ МЕТОДІВ І МЕТОДИК ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ, ЩО СПИЯЮТЬ ФОРМУВАННЮ АЛКОГОЛЬНОЇ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
10/Jan/2016 06:33

Вибір методів дослідження, що використовуються медичним психологом для вивчення проблеми впливу психологічних чинників на виникнення алкогольної адиктивної поведінки в підлітковому віці, зумовлений тими завданнями, які виникають перед ним при виконанні професійних обов’язків.


Вплив психологічних чинників на виникнення та формування алкогольної адиктивної поведінки у підлітків
10/Jan/2016 06:29

Підліткова наркоманія є однією з найбільш серйозних медико-психологічних і соціальних проблем в усіх країнах світу. Вживання психоактивних речовин, зокрема алкоголю, широко розповсюджено в молодіжному середовищі, здійснює негативний вплив на життєдіяльність молодих людей та викликає різке зниження пізнавальних процесів, сприяє розвитку специфічних асоціальних рис особистості і в цілому руйнує психічне і фізичне здоров я. В нашій країні дослідження, присвячені проблемі підліткової адиктивної поведінки, проводились такими вченими, як Бітенський В.С. [7], Гульдан В.В. [18], Зав’ялов В.Ю. [22], Кондратенко В.Т. [28], Лічко А.Є. [32], Максимова Н.Ю. [37], Менделевич В.Д. [39] та іншими науковцями. В своїх працях вони особливо звертали увагу на особливості особистості і поведінки підлітків, мотивації і мотивів вживання психоактивних речовин та проблемам виховання підлітків. Адже ці вчені вважають, що багаточисельність і складність механізмів розвитку змін особистості і поведінки при вживанні психоактивних речовин, вимагають необхідності системного підходу до їх вивчення, включно з аналізом усіх факторів і чинників, які визначають психічне здоров я, – соціальних, психологічних, соціально-психологічних, соматичних тощо. Такий підхід дасть можливість отримати базу для розробки ефективної системи психокорекції і психопрофілактики алкоголізму у підлітків.


Фізіологічні і соціопсихологічні особливості підліткового віку як фактори розвитку раннього алкоголізму
10/Jan/2016 06:25

Розробкою питань про фізіологічні і соціопсихологічні особливості підліткового віку та їх вплив на виникнення алкогольної адиктивної поведінки у неповнолітніх займались такі вчені, як Бітенський В.С. [5], Лічко А.Є. [32], Максимова Н.Ю. [37], Москаленко В.Д. [41], Шабанов П.Д. [52] та інші.


Поняття про алкогольну адиктивну поведінку та її специфіка в підлітковому віці
10/Jan/2016 06:21

Проблему виникнення та особливості адиктивної поведінки у підлітків, зокрема алкогольної, вивчали такі вітчизняні вчені, як Бітенський В.С. [5], Гордійчук С.А. [16], Гребенюк А.А. [17], Зав’ялов В.Ю. [22], Карвасарський Б.Д. [23], Лічко А.Є. [32], Максимова Н.Ю. [37].


ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЩОДО ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ АЛКОГОЛЬНОЇ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ І ЮНАКІВ
10/Jan/2016 06:17

При вивченні проблеми адиктивної поведінки та при з’ясуванні факторів, що сприяють виникненню алкоголізму в підлітковому віці, визначення вихідних теоретичних позицій, підходів та концепцій набувають особливого значення.


Ігри, які використовують на етапі актуалізації опорних знань
09/Jan/2016 23:26

Допуск. Проводять на старті уроку, коли право голосу дають кожному .учневі. Це має такий виг­ляд.: учитель ставить запитання, на які учні відповідають по черзі, не встаючи зі своїх місць. Піднімати­ся доводиться тільки тим учням, які не змогли відповісти на запитан­ня. На цей етап учитель добирає прості запитання, що вимагають, як правило, односкладових відповідей — на чисте знання раніше вивче­ного в класі матеріалу. Отже, після першого кола допуску в класі сто­ять лише кілька учнів, причому ні в якому разі не слід робити акцент на їхній нездатності. Навпаки, вчи­тель пропонує класу не залишати товаришів у біді, пропонує учням кинути «рятувальні кола», — поста­вити їм запитання, які вже звучали сьогодні. Рятувальна операція три­ває доти, доки кожен учень не дасть правильної відповіді. Як дана форма фронтального опитування працює на основну ідею підвищен­ня психологічної привабливості уроку? По-перше, протягом пер­ших 5—7 хвилин уроку вже кожен учень «виступив», причому дав пра­вильну відповідь, і це вже йому приємно й додає впевненості, По-друге, не пропала дарма домашня праця, і можна спробувати розви­нути успіх. По-третє, коли всі ки­даються на допомогу тим, хто замешкався на старті, в класі з яв­ляється атмосфера єдності й доб­розичливості. Нарешті, протягом цих 5 хвилин у класі звучить корис­на навчальна інформація, необхід­на для подальшого просування, причому звучить з вуст учнів, І її по­трібно слухати (раптом це саме питання трапиться й мені?). Важливо, щоб усе відбувалося по-доб­рому, без тиску, і зміцнювало в дітей переконаність, що їм це під силу.


Ігри, які використовують на етапі вивчення нового матеріалу
09/Jan/2016 23:25

Рятувальна експедиція. Десь у горах зазнав аварії авіалайнер з коштовним вантажем на борту, і ми споряджаємо рятувальну експедицію. Клас розбивається на групи, кожна з яких. отримує мар­шрутний лист із вказівкою орієн­товного напрямку пошуку (з фор­мулюванням головних питань з досліджуваної теми) і стартового завдання (наприклад, нескладно­го завдання за пройденим мате­ріалом). Далі процес пошуку може бути організований у такий спосіб: група отримує від учителя уривок радіограми від потерпілих під час аварії й намагається його розшиф­рувати (уривок може містити, на­приклад, опис і результати експе­рименту з досліджуваної пробле­ми, а група має їх інтерпретувати й використовувати, відповідаючи на запитання з нової теми).


Ігри, які використовують на уроках закріплення отриманих знань, вироблення практичних умінь і навичок
09/Jan/2016 23:23

Хрестики-нулики. На дошці — традиційне для цієї гри поле 3 х 3 см. Перемагає, як завжди, команда, яка першою закреслить рядок із трьох секторів. Ходи роблять по черзі. Причому, якщо команда, яка вибрала сектор, із завданням справляється, в ньому виставляють її знак (скажімо, хрестик), а якщо завдання не виконано,— сектор програний і в ньому з являється знак суперників (нулик) без будь-яких зусиль з їхнього боку. Така форма була придумана в Клубі Знавців десяток років тому і, за всієї простоти, приховує в собі дуже великий потенціал, тому що дає змогу максимально урізнома­нітнити види діяльності учнів.


Педагогічні умови використання дидактичних ігор в навчальному процесі початкової школи
09/Jan/2016 23:17

Результативність використання дидактичних ігор залежить від методики їх застосування.


Перспективний досвід використання дидактичної гри у навчальному процесі початкової школи
09/Jan/2016 23:12

Визна­ченням дидактичних і розвиваючих функцій гри, впливом її на активізацію пізнавальної діяльності, процесу навчання школярів психологи і педагоги займаються ще з 60-х років ХХ ст.[]. Проводилась система­тизація дидактичних ігор і використову­вались різні підходи до їх класифікації. Цьому сприяли дослідження О.О. Вербицького, М.В. Кларіна, Г.О. Ляпіної, О.Е. Селецької, В.Г. Семенова. Значна увага у цей період приділялася розробці та використанню діло­вих ігор, створюються наукові центри з розробки теорії та практики ділової гри (Москва, Ленінград, Київ, Новосибірськ, Одеса, Челябінськ). Гра перетворюється з допоміжного прийому у справжню модель навчання. Значну роль у ста­новленні та розвитку цього нового ме­тоду навчання відіграли праці М.М. Бернштейна, В.М. Буркова, С.Р. Гідрович, В.М. Єфімова, Р.Ф. Жукова, В.Ф. Кома­рова, В.Я. Платова, В.Р. Прауде, В.І. Ри­бальського, І.М. Сироєжина, О.М. Смолкіна, Т.П. Тимофіївського, Б.М. Христенко та ін.


Роль дидактичної гри у підвищенні рівня успішності учнів початкової школи
09/Jan/2016 23:09

Учитель іде на роботу… Що чекає на нього там?


Сутність поняття «дидактична гра». Види та структура ігор
09/Jan/2016 23:01

Прийнято розрізняти два основних типи ігор: ігри з фіксованими, відкритими правилами та ігри із прихованими правилами. Прикладом ігор першого типу є більшість дидактичних, пізнавальних і рухливих ігор, сюди відносять також розвиваючі інтелектуальні, музичні ігри, ігри-забави. До другого типу відносять сюжетно-рольові ігри. Правила в них існують неявно. Вони - у нормах поведінки відтворюваних героїв.


Психолого-педагогічні особливості використання дидактичних ігор
09/Jan/2016 22:55

Діти приходять в школу, як правило, з дитячих садків, де провідною їх діяльністю була гра. Тепер основною працею дітей стає навчання, на яке шестирічній дитині дуже важко переключитись відразу. Воно потребує від дітей значно більшої відповідальності, посидючості та працелюбства. Найбільш швидким та безболісним засобом подоланням психологічного бар’єру, виникаючого при приході дитини до школи, являється використання гри як методичного прийому в учбовому процесі.


Психолого-педагогічні умови розвитку пізнавальних інтересів у молодших школярів
09/Jan/2016 19:04

На основі проведеного аналізу науково-методичної літератури, вивчення досвіду кращих педагогів, експериментального порівняння класів за показниками навчальних інтересів, а також аналізу навчального процесу в них протягом певного часу, показує, що розвиток пізнавальних інтересів залежить не тільки від змісту програмового матеріалу, а й від організації процесу засвоєння його змісту.


Психолого-педагогічні умови розвитку пізнавальних інтересів у молодших школярів
09/Jan/2016 19:00

На основі проведеного аналізу науково-методичної літератури, вивчення досвіду кращих педагогів, експериментального порівняння класів за показниками навчальних інтересів, а також аналізу навчального процесу в них протягом певного часу, показує, що розвиток пізнавальних інтересів залежить не тільки від змісту програмового матеріалу, а й від організації процесу засвоєння його змісту.


Методика та результати дослідження пізнавальних інтересів в учнів початкової школи на уроках рідної мови
09/Jan/2016 18:52

Експериментальне дослідження провели в ЖЕЛ № 24 ( задіяні учні та вчителі цієї школи).


Перспективний досвід вчителів початкової школи щодо розвитку пізнавальних інтересів в учнів початкової школи на уроках рідної мови
09/Jan/2016 17:40

Одним із головних завдань багато вчителів, підсумовуючи вимоги до уроку, визначають розвиток пізнавальних інтересів дитини, бажання вчитись, потребу в розширенні і набуванні знань, формуванні позитивного ставлення до навчання. Серед педагогічних якостей учителя важливим є вміння збудити в учнів інтерес до знань, задовольнити його.


Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальних інтересів в учнів молодшого шкільного віку на уроках рідної мови
09/Jan/2016 17:18

Інтерес виступає найважливішим збудником будь-якої діяльності. Його розвиток, як і різний процес становлення, - це внутрішньо необхідний рух живої системи від нижчих до вищих рівнів організації та формування, це якісні зміни в цілому, перехід від нижчих структур до вищих операцій.


Історія вивчення та дослідження пізнавальних інтересів
09/Jan/2016 16:49

Щоб розкрити природу інтересу, його структуру, суть, взаємозв’язок з іншими компонентами навчально-виховного процесу, варто зробити екскурс в історію його вивчення.


Загальне поняття про пізнавальний інтерес
09/Jan/2016 16:32

Інтерес є могутнім засобом успішного навчання та виховання, необхідною умовою для досягнення позитивних результатів. Також, це форма прояву пізнавальної потреби, що забезпечує спрямованість особистості, ознайомлення з новими фактами, більш повне відображення дійсності [30, 146].


Перспективний досвід розвитку пізнавального інтересу вчителями початкових класів
09/Jan/2016 16:05

Серед педагогічних якостей учителя важливим є вміння збудити в учнів інтерес до знань, задовольнити його.


Особливості розвитку пізнавальних інтересів в учнів початкової школи засобами математики
09/Jan/2016 15:48

Формування пізнавальних інтересів - це тривалий процес. Він обов’язково вимагає певних внутрішніх і зовнішніх умов, є залежним від педагогічного керівництва, правильного виконання органічної єдності системи науки, системи її пізнання і викладання в школі. Тобто обов’язково враховувати особливості навчальної діяльності як об’єкта інтересу учня, зокрема наявності елементів новизни в змісті навчального матеріалу, форми організації навчальної діяльності, праці, застосування різних засобів навчання.


Психолого-педагогічні особливості формування пізнавального інтересу в учнів молодшого шкільного віку
09/Jan/2016 15:30

Інтерес виступає найважливішим збудником будь-якої діяльності. Його розвиток, як і різний процес становлення, - це внутрішньо необхідний рух живої системи від нижчих до вищих рівнів організації та формування, це якісні зміни в цілому, перехід від нижчих структур до вищих. [ 11 ; 14] Він є могутнім засобом успішності у навчанні і вихованні, необхідною умовою досягнення позитивного результату. Тобто, уміння щось побачити, здивуватися, захопитися, зрозуміти що, чому і як відбувається, знайти в собі сили, щоб відшукувати відповіді на запитання, не відступати перед труднощами, а діставши відповідь, знову прагнути вперед у незвідане - все це, разом узяте, і складає інтерес.


Поняття сутності пізнавального інтересу
09/Jan/2016 12:17

Інтерес є могутнім засобом успішного навчання та виховання, необхідною умовою для досягнення позитивних результатів. Також, це форма прояву пізнавальної потреби, що забезпечує спрямованість особистості, ознайомлення з новими фактами, більш повне відображення дійсності.[ 28, 146 ] Щоб розкрити природу інтересу, його структуру, суть, взаємозв’язок з іншими компонентами навчально-виховного процесу, варто зробити екскурс в історію його вивчення.


Експериментальна програма розвитку естетичних потреб підлітків засобами образотворчого мистецтва
09/Jan/2016 11:54

Україна за свої п’ятнадцять років незалежності у тяжких випробуваннях, політичному протистоянні й боротьбі упевнено крокує на шляху цивілізаційного поступу, здійснила ряд державотворчих, правових заходів щодо реформування владної системи, демократизації суспільного життя, переходу до парламентсько-президентської форми правління. Наступні кроки державотворення будуть пов’язані з посиленням ролі місцевих рад, органів самоврядування, включенням всіх громадян у вирішення назрілих суспільних проблем.


Діагностика рівня розвитку естетичних потреб підлітків
09/Jan/2016 11:45

З метою виявлення особливостей та умов ефективності розвитку естетичних потреб підлітків нами проведена дослідно-експериментальна робота. Педагогічний експеримент проходив на базі Житомирської гуманітарної гімназії № 23 та Житомирської дитячої художньої школи. У ньому брали участь учні 6-7-х класів. Вибірка становила 43 учні, з них – 15, що займаються у художній школі.


Технології розвитку естетичних потреб підлітків засобами образотворчого мистецтва
09/Jan/2016 11:36

За концепцією Б.Неменського, національне мистецтво, як найдоступніше дітям, повинно слугувати педагогам за підґрунття, за вихідну точку в організації естетичного виховання підростаючого покоління. Національне мистецтво є тим початком шляху, з якого дитина має вирушати у багатоманітний світ мистецтва, світової художньої культури. Саме тому педагогам доцільно якнайповніше забезпечувати учням повноту відчуття і глибокого усвідомлення художньої спадщини рідного народу.


Малюємо вітер разом з О.І. Шевченко
09/Jan/2016 11:32

В суспільстві постійно здійснюється розвиток і зміна явищ матеріальної і духовної культури у взаємодії їх змісту та форми. Людина відображає реальну дійсність у єдності і протилежності не тільки раціонально, за допомогою узагальнень і понять, а й емоційно, шляхом створення художніх образів. Їх естетичне ставлення характеризується категоріями прекрасного, піднесеного, трагічного, комічного, потворного. Естетика як наука вивчає суть і закономірності розвитку естетичних явищ в природі, суспільстві і людській діяльності. Реально оцінити оточуючі явища, дати їм свою оцінку зможе тільки людина з високим рівнем сформованості естетичної культури. Термін “культура”[1], специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, уявлень в продуктах матеріальної і духовної праці, в системі соціальних норм і закладів, в духовних цінностях, в сукупності ставлення людей до природи, між собою і до самих себе. Культура характеризує також особливості свідомості, поведінки й діяльності людей в конкретних сферах суспільного життя (“культура праці, екологічна культура, політична культура”), - так тлумачить це поняття Е.С. Брускова і О.І. Шевченко [17]. В культурі може фіксуватися спосіб життєдіяльності всього суспільства в цілому (суспільна культура), соціальної групи (наприклад культура класу), чи спосіб життєдіяльності окремого індивіду (особиста культура).


Добре світло “Радуги”, або дні Афанасія Лунєва
09/Jan/2016 11:14

“Кожен з нас має як найменше середню освіту, а ось відчувати насправді може, можливо, один з тисячі! – любив повторювати Афанасій Федорович. – Здатність до глибоких почуттів – це головна умова для розвитку мистецтва…” 25 Саме за допомогою його роботи в серцях багатьох людей народилося кохання до прекрасного.


Борис Неменський запрошує до діалогу
09/Jan/2016 11:11

Борис Неменський казав: “І навіть прикрашаючи кімнату, ми вже займаємося творчістю”. Він завжди запрошує до діалогу. Він говорить до нас через свої роботи, його картини можна назвати “філософськими притчами”, - це розмова і кожний споглядач для нього – це співрозмовник.


Органічна художня цілісність, як основа розвитку естетичних потреб підлітків
09/Jan/2016 11:00

Сучасна система мистецтв складається на основі двох тенденцій розвитку – тенденції синтезу, взаємозбагачення різних видів художньої практики і тенденції самовизначення, виділення різноманітних видів мистецтв. Розвиток художньої практики, естетики і естетичних потреб суспільства зумовлює синтез окремих видів мистецтв, які кожний окремо не мають синтетичного характеру (наприклад, архітектура та живопис в їхньому синтезі).


Педагогічні умови розвитку естетичних потреб підлітків засобами образотворчого мистецтва
09/Jan/2016 10:55

Формування естетичних потреб підлітків - це процес цілеспрямованого розвитку здатності особистості до повноцінного сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві й дійсності [30. – С.263]. Він передбачає вироблення системи художніх уявлень, поглядів і переконань, забезпечує задоволення від того, що є дійсно естетично цінним. Одночасно з цим у школярів виховується прагнення й уміння вносити елементи прекрасного в усі сторони буття, боротись проти всього потворного, низького, а також готовність до посильного виявлення себе у мистецтві.


Особливості розвитку естетичних потреб у підлітковому віці
09/Jan/2016 10:13

Підлітковий період – це відрізок життя між дитинством і зрілістю. В античності та середньовічності він був доволі коротким, а сьогодні під впливом науково-технічного прогресу і збільшення термінів навчання він постійно розтягується. Не існує чітких підходів до визначення його тривалості, більшість дослідників схиляються до думки про те, що це вік із 13 до 19 років. Їх думки однозначні стосовно того, що це проміжна стадія між дитинством і дорослим життям. Причому проходять її по-різному, але в кінці кінців, більшість підлітків стає дорослими. Цей час цікавий, але і водночас дуже драматичний. Драматизм підлітків полягає у тому, що зміни в організмі то відстають то випереджують духовний розвиток. Ламаються характери, світогляд, формуються нові погляди та ідеї. Відомо, що підлітковий період – „важкий вік” – перш за все це криза, яка проявляється як на біологічному, так і на психологічному рівні. Вагомі гормональні і вегетативні зміни потрясають організм підлітка, він швидко втомлюється, стає дуже дратівливим, а нерідко і агресивним. Низький тонус, невпевненість у собі, висока тривожність на фоні загального недомагання – часті супутники підліткового періоду. До всіх описаних бід можна добавити також і невизначеність соціального становища: ще не дорослий, але вже й не дитина, майже не школяр, але й ще не студент; батьки з кожним днем все більше віддаляються, а своя сім’я ще нескоро з’явиться.


Сутність та зміст естетичних потреб у розвитку особистості
09/Jan/2016 09:51

Раціональна частина естетичної свідомості особистості дозволяє людині інтелектуально пояснити й обґрунтувати своє чуттєве сприймання світу, дати йому оцінку, виробити ідеальний теоретичний образ сприйнятого об`єкту. Найбільш повно і специфічно ця частина естетичної свідомості виявляється в умінні визначати закономірний зв`язок кількісних і якісних сторін предметів і явищ. Причому суспільна практика сама виступає важливим джерелом мислення, всієї пізнавальної діяльності людини, основним критерієм її істинності. Розумна людина, за словами Іммануїла Канта – це людина, яка вміє думати, розмірковувати, самостійно робити висновки про речі, людей, події, факти з точки зору вищих норм і критеріїв людської духовної культури, виявляти “силу судження”. Порівняємо це трактування, з тим, що у філософському словнику: потреба – об’єктивна необхідність живого організму людської особистості, соціальної групи чи суспільства вцілому, що відображає характер та зміст об’єктивного зв’язку (природного та соціального) суб’єкта потреби і навколишнього середивища [див]. Цей зв’язок, що залежить від середовища і спонукає об’єект потреби до активності. Задоволення потреб людиною має складний характер іобумовлюється цілеспрямованою діяльністю по виробленю та споживанню предметів потреби. Люди в процесі праці самі виготовляють потрібні їм продукти для задоволення потреб. Стан матеріальних, духовних потреб людини свідчить про рівень, зміст і проблеми соціальної діяльності в певному суспільстві, про рівень виробництва та споживання в ньому, про тип культури і навпаки, використовуючи принцип “Від кожного – за здібностями, кожному – за потребами”[див ст 510-511].


Короткi характеристики кожного з основних типiв акцентуацiй за О.Личко
08/Jan/2016 09:44

Короткi характеристики кожного з основних типiв акцентуацiй за О.Личко.


Коротка характеристика основних типiв акцентуацiй за К.Леонгардом
08/Jan/2016 09:36

Коротка характеристика основних типiв акцентуацiй за К.Леонгардом


Програма корекції проявів антисоціальних форм поведінки підлітків
08/Jan/2016 09:15

Виходячи із даних психодіагностики, які свідчать про те, що у підлітків, які схильні до антисоціальної поведінки проявляється високий рівень агресивності, психічного напруження, тривожності, нами була розроблена програма корекції проявів антисоціальних форм поведінки підлітків.


Теоретичні засади корекційної роботи з підлітками, схильними до антисоціальної поведінки
08/Jan/2016 09:05

Корекція – це метод комплексного впливу на мету, мотиви та структуру поведінки суб єкта, а також на розвиток певних психічних функцій. Як вважає Н.В.Репіна, при психокорекції особистісних або характерологічних рис основним засобом змін і психологічної допомоги має бути процес навчання ефективному прийняттю себе і реальності [35, с. 249].


Аналіз результатів дослідження проявів антисоціальних форм поведінки підлітків
08/Jan/2016 09:00

Дослідження проявів антисоціальних форм поведінки підлітків проводилося на базі Житомирського екологічного ліцею № 24 м. Житомира спільно з психологом ліцею. В дослідженні взяло участь 53 школяра 8-9 класів. Подані у роботі імена досліджуваних відповідно до етичних правил змінені.


Методика та процедура психодіагностики проявів антисоціальних форм поведінки підлітків
08/Jan/2016 08:54

Основним завданням нашого емпіричного дослідження було виявлення проявів антисоціальних форм поведінки підлітків. Для цього була створена програма дослідження, яка складалася з блоку методик. Дослідження проводилося на базі Житомирського екологічного ліцею № 24 у квітні – травні 2007 року. Вибірка складала 53 підлітки.


Теоретичні та методичні аспекти психодіагностики антисоціальних форм поведінки підлітків
08/Jan/2016 08:51

Як було з ясовано в попередній частині дипломної роботи, причини розвитку антисоціальних форм поведінки можуть бути різноманітними: неадекватне самооцінювання (знижене або завищене), неадекватний рівень домагань, що не відповідає можливостям підлітка, підвищена емоційна напруженість і тривожність, агресивність, різний ступінь неадекватності уявлень підлітків про своє місце в сім’ї, про ставлення до них однолітків, низький рівень сформованості комунікативних навичок, акцентуації характеру, психічні патології, умови шкільного навчання тощо. Необхідність вивчення причин підліткових відхилень у поведінці для створення програми корекції проявів антисоціальних форм поведінки підлітків визначає необхідність розробки психодіагностики. Особливості психодіагностики антисоціальних форм поведінки підлітків обумовлені її психологічними проявами : агресивністю, тривожністю, акцентуаціями характеру, завищеною самооцінкою особистості. Завданням психолога є виявлення тих психічних якостей, які у поєднанні з іншими зовнішніми чинниками можуть призвести до виникнення антисоціальної поведінки підлітків.


Чинники і прояви антисоціальної поведінки підлітків
08/Jan/2016 08:47

За даними досліджень науковців, зокрема Є.В.Андрієнко [1], А.Й.Капської [38], Н.Ю.Максимової [20], Е.Л. Мілютіної [21], В.М.Оржехівської [24], І.Л.Пономаренко [30] та ін., десь біля 80 % випадків антисоціальної поведінки підлітків переважає важке нагромадження впливів різних соціальних чинників, які базуються на багатоаспектності і своєрідності спадкових аномалій. Характерно, що співвідношення цих чинників у кожного індивіда своє і у кожному випадку вони перебувають у дуже складній взаємодії.


Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці
08/Jan/2016 08:43

Підлітковий вік – надзвичайно складний етап психічного розвитку. Л.С.Виготський, розглядав вік як відносно замкнений період розвитку, значення якого визначається його місцем у суспільстві і в загальному циклі розвитку в якому загальні закони розвитку знаходять всякий раз якісне вираження [10, с. 176]. Вікові особливості існують як найбільш типові, найбільш характерні загальні особливості віку, які вказують на загальні направлення розвитку. Складність кожного вікового періоду полягає в тому, що він містить в собі психологічні реалії сьогоднішнього дня, ціннісний сенс яких у більшості випадків визначається потребами дня завтрашнього [10, с. 177].


Страница 18    Предыдущая     19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29     Следующая


/Главная/ /Продать работу/ /Заказать работу/ /Блог/ /Контакты/ /Оплата/ /О нас/ /Как мы работаем/ /Регистрация/ /Вход в кабинет/
                   

Уважаемые пользователи! Некоторые работы были запаролены из-за хакерских атак. Пароль к работам: serg_0 и номер папки в архиве. Например: serg_0456, 456 - номер папки которая находится в архиве купленной работы. Если же выбивает ошибку при вводе пароля, попробуйте тот же пароль только русскими буквами. Если не получится, обращайтесь по форме обратной связи!

СтудБаза – клуб студентов, где можно скачать, обменять, продать, купить практически любой студенческий материал и главное качественный. У нас на сайте огромное количество студенческого материала разного направления, как технического так и гуманитарного, а так же с нами работают большое количество сотрудников-продавцов (авторов) своего студенческого материала. Присоединяйтесь к нам!!!

К нам кажды день присоеденяется все больше и больше клиектов и сотрудников, будьте с нами!!!


Яндекс.Метрика
© 2010-2020 СтудБаза Сергей Богун